korp


AVN


  • ЖАМУнун миссиясы
  • Жагу миссия
  • ЖАГУ

Объявление

  • 2019-жылдын 17-майында Жалал-Абад мамлекеттик университетинде «Өлкөнү...


  • Урматтуу Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү 2019-жылдын 1-апрелинде, саат 15:00до Окумуштуулар...


  • В Кыргызстане намерены достойно отметить 180-летие великого русского...


Все объявления
  Все спортивная жизнь ЖАГУ

Спортивная жизнь ЖАГУ

Комментарии