AVN


 • ЖАМУнун миссиясы
 • Жагу миссия
 • ЖАГУ
    Все новости

  Новости ЖАГУ

 • May 30, 2020

  КОНОК ЛЕКЦИЯ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерине Кыргызстан тарыхынын булактаануусу жана тарыхнаамасы боюнча белгилүү адис, профессор Ж.Б.Алымбаев  тарыхчыларда конок лекциясын...

 • May 29, 2020

  ОНЛАЙН ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ

  Продолжается онлайн встреча с выпускниками ЖАГУ факультета Педагогики и информационных технологий специальности Информатика. Очередная онлайн встреча “Выпускник-Информатик: достижения и перспективы!”...

 • May 29, 2020

  ХИМИКТЕРДИН КУРСТУК ИШТЕРИН ОНЛАЙН КОРГОШТУ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Табигый-техникалык факультетинин Химия кафедрасынын Х-1- 18 жана          Х-1-19 тайпасынын студенттери  Табигый илимий билимдерди...

 • May 29, 2020

  АТА-ЭНЕЛЕР ЖЫЙЫНЫ

  Жалал-Абад колледжи Табигый-техникалык бөлүмүнүн, Автоматташтырылган системалар жана математика ПЦКсынын 2- курстары БАСк-2-18, БАСк-3-18, ПОВТАСк-01-19 тайпаларынын ата-энелери менен жыйналышы онлайн түрүндө Jitsi...

Объявление

  Все спортивная жизнь ЖАГУ

Спортивная жизнь ЖАГУ

Комментарии