AVNПеречень направлений бакалавриата ЖАГУ

 ЖАМУ – интеллектуалдык келечекке даңгыр жол!

Жалал-Абад мамлекеттик университети 1993–жылы 2-апрелде бир нече окуу жайлардын бириктирилүүсү менен түзүлгөн. Азыркы учурда ЖАМУда 15 000ден ашуун студент окуйт, 673 окутуучу эмгектенет, алардын ичинен 24 илимдин доктору жана профессор, 100 дөн ашуун илимдин кандидаты, доцент.

ЖАМУда жогорку билимдүү адистерди даярдоо үчүн жетишээрлик материалдык-техникалык база бар, алсак: 16 окуу корпусу, 105 окуу кабинети, 32 компьютердик класс, 122 лаборатория, 500 орундуу окуу залы 726 636 ден ашуун китеп фонду, 1400 орундуу 4 жатакана. о.э. 2 институт, 6 факультет, 7 колледж 20 дан ашуун кесиптик багыттагы адистерди даярдайт.

 

ЖАМУ - аймактын жаңы муундагы билим берүүчү илимий жана маданий борбору Урматтуу бүтүрүүчү!

aАдистиктерге бюджеттик, келишимдик негизде күндүзгү жана сырттан окуу формаларына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча сертификаттын негизинде Билим берүү министрлиги тарабынан коюлган босого баллдан жогорку балл жыйган талапкерлер конкурстун негизинде кабыл алынат.

Бюджеттик орундар үчүн жалпы республикалык тестирлөөдө негизги тестти жана тандап алган адистикке жараша кошумча тестти тапшыруу керек.

Келишимдик негиздеги орундар үчүн негизги тесттик баллдын жыйынтыгы менен кабыл алынат.

Ал эми ЖАМУнун Жалал-Абад колледжине (экономикалык, инженердик жана педагогикалык багытта) жана медициналык колледжине (дарылоо иши, сестралык иш, стамотология, фармацевтика, акушердик иш) тиешелүү предметтик сынак тапшыруу менен кабыл алынат.

Жалал-Абад мамлекеттик университети (ЖАМУ) жогорку билимдүү кесипкөйлөрдү даярдоодо бай тажрыйбалуу, салттуу окуу жайы катарында төмөнкү багыттар боюнча адистерди чыгарат:

 

Шифри

Багыты

Сынактын түрү

550200

Физика-математикалык билим берүү багыты

Информатика Математика

1. Негизги тест

2. Математика

Физика

1. Негизги тест

2. Физика

 

 

 

710100

Информатика жана эсептөө техникасы (Маалыматтарды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системасы профили)

1. Негизги тест

2. Математика же физика

580500

Бизнес информатика (Экономика жана башкаруу профили)

1. Негизги тест

2. Математика

550700

Педагогика багыты

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы

1.Негизги тест

2.Тарых же биология

Мектепке чейинки билим берүүнү педагогикасы жана методикасы

 

532000

Дене тарбия

(профили педагогикалык)

1. Атайын сынак

2. Тестирлөө (Биология)

550300

Филологиялык билим берүү багыты

Кыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

1. Негизги тест

2. Тарых

Англис тили

1. Негизги тест

2. Тарых же англис тили

Немец тили

1. Негизги тест

2. Тарых

531100

Лингвистика багыты

Маданияттар аралык байланыштын теориясы жана практикасы (англис тили) профили;

1. Негизги тест

2. Тарых

Маданияттар аралык байланыштын теориясы жана практикасы (кытай тили) профили

532300

Кытай таануу(эл аралык укук профили)

1.Негизги тест

550100

Табигый-илимий билим берүү багыты

Биология профили

1.Негизги тест

2.Биология же химия

Химия профили

География профили

1.Негизги тест

520800

Экология жана жаратылышты пайдалануу (экология жана жаратылышты пайдалануу профили)

1. Негизги тест

2. Биология же химия

610001

Ветеринария адистиги

1. Негизги тест

2. Биология

560001

Дарылоо иши адистиги

1. Негизги тест

2. Биология

3. Химия

560005

Фармация адистиги

1.Негизги тест

2. Биология

3. Химия

550400

Социалдык -экономикалык билим берүү (тарых профили)

1. Негизги тест

2. Тарых

540200

Социалдык иш (Социалдык иш профили)

1. Негизги тест

2. Тарых

580100

Экономика багыты

Финансы жана кредит профили

1. Негизги тест

2. Математика

Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит профили

1. Негизги тест

2. Математика

 

 

 

 

530500

Юриспруденция багыты

Юриспруденция профили

1.Негизги тест

2.Тарых

750500

Курулуш (автомобил жолдору жана аэродромдор профили)

1. Негизги тест

2. Физика же математика

730100

Токой иши жана ландшафтык курулуш (токой чарбасы профили)

1. Негизги тест

670300

Транспорттук процесстердин технологиялары (кыймыл коопсуздугун уюштуруу)

1.Негизги тест

2. Физика же математика

630400

Мунайгаз иштери (мунайзат жана газ кендерин ишке киргизүү жана иштетүү)

1.Негизги тест

2.Физика же математика

760300

Техносфералык коопсуздук (өзгөчө кырдаалдардан коргонуу)

1.Негизги тест

2.Физика же математика

640200

Электроэнергетика жана электротехника багыты

Электр менен камсыздоо профили

1. Негизги тест

2. Физика

Электроэнергетикалык тармактар жана түйүндөр профили

630300

Тоо иштери багыты

1. Негизги тест

2. Физика

720100

Химиялык технология багыты (органикалык заттардын технологиясы профили)

1.Негизги тест

2. Химия

Үзгүлтүксүз билим берүү институту

Диплом –(жогорку билимдүү)-3 жыл Диплом – (орто билимдүү)-4 жыл

Бардык адис-тиктер боюнча кайра даярдоо (кесип берүү)

Сырттан

21 багыт боюнча кабыл алат

Негизги тест

ЖАМУнун Жалал-Абад колледжи (9-11-класстын базасында)

050709

Башталгыч класстарды окутуу

1.Математика

2 Кыргыз тили

080110

Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)

1.Математика

2.Кыргыз тили

080106

Каржы (тармактар боюнча)

1.Математика

2.Кыргыз тили

080108

Банк иши

1.Математика

2.Кыргыз тили

260903

Тигүү буюмдарды моделдөө ж-а конструкциялоо

1.Математика

2.Кыргыз тили

190605

Автомобиль

(унааларды техникалык тейлөө жана оңдоо)

1.Математика

2.Кыргыз тили

220206

Маалыматты иштеп чыгуунун автоматташтырылган системасы жана башкаруу (тармактар боюнча)

1.Математика

2.Кыргыз тили

140212

Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)

1.Математика

2.Кыргыз тили

050503

Технология

1.Математика

2.Кыргыз тили

050720

Дене тарбия мугалими

1.Биология

2.Кыргыз тили

030505

Укук таануу

1.Тарых

2.Кыргыз тили

280105

Өзгөчө кырдаалдарды коргоо

1.Математика

2.Кыргыз тили

050704

Мектепке чейинки билим берүү

1.Математика

2.Кыргыз тили

250202

Токой жана токой-бак чарбачылыгы

1.Бология

2.Кыргыз тили

040101

Социалдык иш

1.Тарых

2.Кыргыз тили

140206

Электр чордондору, түйүндөр жана тармактар

1.Математика

2.Кыргыз тили

111201

Ветеринария

1.Биология

2.Кыргыз тили

080107

Салык жана салык салуу

1.Математика

2. Кыргыз тили

ЖАМУнун медициналык колледжи (11-класстын базасында)

060101

Дарылоо иши

1.Биология

2.Кыргыз тили

060102

Акушердик иш

1.Биология

2.Кыргыз тили

 

 

 

060108

Фармация

1.Химия

2.Кыргыз тили

060109

Медайымдык иш

1.Биология

2.Кыргыз тили