AVNПриказы, распоряжения

 1 - 2018-2019-окуу жылына даярдык көрүү жөнүндө буйрук №165 19.06.2018-ж

 2 - Кышкы экзамендик сессияга даярдануу жөнүндө буйрук №340 10.10.2018-ж

 3 - Коомдук комиссия түзүү жөнүндө буйрук №343 12.12.2018-ж

 4 - Мамлекеттик аттестацияны уюштуруу жана өткөрүү боюнча буйрук №359 24.12.2018-ж

 

 5 - 2019-2020 окуу жылы. Кышкы сессияга даярдык көрүү . Буйрук №384 20.12.2019-жыл

 6 - 2019-2020 окуу жылы Коомдук комиссия түзүү жөнүндө .Буйрук №392 24.12.2019-жыл

 7 - 2019-2020 окуу жылына даярдык көрүү. Буйрук № 155 28.05.2019-жыл

 8 - АВН системасында жана KelBil тиркемесинде студенттердин катышуусун жургузуу.Буюрутма №9 11.11.2019-жыл

 9 - Интерактивдүү досканын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу. Буюрутма № 17 02.03.2020-жыл

 10 - Мамлекеттик аттестацияларга даярдык коруу.Буюрутма №10 11.11.2019-жыл

 

 11 - Буйрук 138 (2019 май)

 12 - Буйрук № 72 (2020 май)

 13 - Буйрук 73 (май 2020ж)

 14 - Буйрук 131 (2020 август)

 15 - Буйрук 337 (2021 декабрь)

 16 - Буйрук 8 (2022 январь)

 

 17 - Буйрук МАК курамын бекитүү 2021-22 ЖАМУ жогорку

 18 - Буйрук МАК курамын бекитүү 2021-22 ЖАМУ колледж

 19 - Буйрук МАК курамын бекитүү 2021-22 о.ж. министерство колледж

 20 - Буйрук МАК курамын бекитүү 2021-22 о.ж. министерство жогорку

 21 - 2021-2022-окуу жылы Коомдук комиссия түзүү жөнүндө. Буйрук №112 , 12.05,2022-ж

 22 - 2022-2023-окуу жылы Коомдук комиссия түзүү жөнүндө. Буйрук №322, 02.12.2022-ж

 23 - 2023-2024-окуу жылы Коомдук комиссия түзүү жөнүндө. Буйрук №210, 01.10.2023-ж