AVNПоложение о вступительных испытаниях в ЖАГУ

 1 - ЖАМУга кабыл алуунун жобосу

 2 - Колледждерге кабыл алуу жобосу

 3 - «Дене тарбия» адистигине тапшырган талапкерлердин кирүү сынактарын уюштуруу жана аларды студенттикке каттоо боюнча ЖОБО

 4 - 2021 - 2022 окуу жылына Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине магистратурага кабыл алуунун тартиби

 5 - Аттестациялык комиссия жана жогорку жана атайын орто билимдүү талапкерлерди кабыл алуу жобосу

 6 - Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад жанан медициналык колледждерине кабыл алуу эрежеси

 7 - Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча талапкерлерди тандоо жана каттоо тууралуу гранттык комиссиянын жобосу

 8 - Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин сынактык комиссиясынын жобосу

 9 - Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад малекеттик университетинин кабыл алуу сынактары боюнча талаш-тартыш комиссиясынын жобосу