AVNГрафик учебного процесса , регламент занятий

 1 - 2018-2019-окуу жылынын жарым жылдыктары үчүн окуу жумаларынын графиги

 2 - ЖАМУнун факультеттеринин жана колледждеринин 2018-2019-окуу жылы үчүн окуу процессинин графиги

 

 3 - 2019-2020 окуу жылынын жарым жылдыктары үчүн окуу жумаларынын графиги

 4 - ЖАМУнун факультеттеринин жана колледждеринин 2019-2020 окуу жылы үчүн окуу процессинин графиги

 

 5 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинде өтүлүчү сабактардын регламенти

 6 - ЖАМУнун факультеттеринин жана колледждеринин 2020-2021 окуу жылы үчүн окуу процессинин графиги

 

 7 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинде отулуучу сабактардын реглламенти

 8 - ЖАМУнун факультеттеринин жана колледждеринин 2021-2022 окуу жылы учун окуу процессинин графиги

 9 - Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун факультеттеринин жана колледждеринин 2022-2023-окуу жылы үчүн окуу процессинин графиги

 10 - Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун факультет, колледждеринин 2023-2024- окуу жылы үчүн окуу процессинин графиги