AVNCурамжылоо

Дистанттык жогорку билим берүү – оң жана терс жактары деген темада социологиялык изилдөө жүргүзүү

Студенттер үчүн дистанттык (онлайн) окуу жөнүндө анкета Жогорку окуу жайлары дистанттык (онлайн) окууга өткөнгө байланыштуу ЖАМУнун социологиялык изилдөө борбору студенттер арасында окутуунун бул форматына болгон канааттануунун деңгээлин билүү максатында анкеталык сурамжылоо жүргүзөт. Сурамжылоонун жыйынтыгы дистанттык окууга өтүү процессинде студенттерде болгон негизги кыйынчылыктарды жана көйгөйлөрдү табууга жана аларды чечүүнүн жолдорун аныктоого жардам берет. Сурамжылоо анонимдүү жүргүзүлөт.

Сизден биздин изилдөөгө катышууңузду суранабыз.

1. Сиздин курсуңуз:


2.Сиз окуган факультет:


3. Сиздин окуу формаңыз:


4. Жаңы дистанттык окуунун шарттарына Сиз кандай ыңгайлаштыңыз?


5. Дистанттык окуу процессинде болуп жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө Сизге маалыматтар өз учурунда берилип турабы ?


6. Дистанттык режимде окуу Сиз үчүн ыңгайлуубу?


7. Окутуунун дистанттык формасынын алкагында Сизде окууга болгон кызыгуунун деңгээли:


8. Дистанттык режимдеги окуу процесси Сизди канааттандырабы?


9. Сиздин окуу процессиңизде кандай дистанттык инструменттер колдонулат?


10. Сиз аткарган иштериңизди кайсы билим берүү порталдарына жөнөтөсүз?


11. Сиз дистанттык окутуунун алкагында профессордук-окутуучулук курамдын иштерин кандай баалайсыз?


12. Дистанттык окуу процессинде Сиз кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Бир канча жоопту белгилесеңиз болот


13. Дистанттык окуу процессинде Сиз кандай техникалык проблемаларга туш болдуңуз? Бир канча жоопту белгилесеңиз болот


14. Сиздин оюңузча карантин учурунда студенттерге болгон окуу жүктөмдөрү:


15. Дистанттык окуу режиминде Сизге эмнелер жакты?


16. Сиз учурдагы электрондук окуунун кайсы артыкчылыктарын көбүрөөк зарыл деп эсептейсиз?


17. Сизде ЖАМУдагы дистанттык окууну техникалык жактан камсыздоо боюнча дооңуз барбы?


18. Окутуучулар электрондук окууда жумуштун кайсы түрлөрүн көбүрөөк колдонушат? 


19. Сиз дистанттык окууда каражаттын кайсы түрлөрүн колдоносуз?


20. Аралыктан окуп жаткан дисциплинаңыз боюнча окутуучу тарабынан берилген материалдын сапатын жакшыртуу үчүн өзүңүздүн каалооңузду жазыңыз: Мисалы – лекциянын материалын же тапшырманы башка формада берүү ж.б. (Сиздин каалооңуздун кайсы дисциплинага тиешелүү экендигин көрсөтүүңүздү суранабыз). Пикириңизди жазуу жүзүндө билдириңиз!


Введите цифры с картинки

Капча

  обновить