korp


AVN


Институт дистанционного образования (заочно)

16 багыт боюнча адистиктерге кабыл алат. Окуу формасы сырттан (5 жыл). ЖАМУнун алдында уюшулган өз алдынча структуралык бөлүк. Билим берүү укугунун лицензиясын алган. Институтка жогорку билимдүү (2,5 жыл)  жана  атайын орто билимдүү (3,5 жыл) талапкерлер кабыл алынат.