AVNКУЛАКТАНДЫРУУ!

ЖАМУнун кызматкерлери аттестациялык материалдарын 2023-жылдын 15-июнуна чейин АВН сайтына толтуруусу шарт.

Аттестациялык комиссиянын 1- жыйыны 20-июндан 30- июнга чейин өткөрүлөт.

                                                                                     Аттестациялык комиссия