Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNМайлуу-Суу колледжи

Майлуу-Суу колледжи

Директор, Кыргыз Республикасынын билим берүү мыктысы


Кадыралиев Ысмаил Ырысмаматович


Адрес: Кыргыз Республикасы, Майлуу-Суу шаары, Ленин көчөсү, 80

Телефон: (0-3744) 5-14-24

E-mail: msk_jagu@mail.ruЖАМУнун Майлуу-Суу колледжи 1965-жылы Майлуу-Суу электролампа заводуна жана мурдагы Советтер Союзунун башка электролампа заводдоруна кесиптик орто билимдүү кадрларды даярдоо максатында электромеханикалык техникум катары ачылган. Техникумдун студенттери өндүрүштүк практикаларды бир гана Майлуу-Суу шаарында өтпөстөн, Смоленск, Рига, Херсон, Волгоград, Бишкек, Калашниково, Саранск жана башка шаарларда өтүшкөн. Ал эми техникумду бүтүрүүчүлөрдү мурдагы Советтер Союзундагы электролампа жана машина куруу багытындагы заводдоруна жумуш орундарына жөнөтүлгөн.   

Жалал-Абад шаарында мамлекеттик университет ачылгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин 1993-жылынын 14-майындагы №169/1 буйругу менен мурдагы Майлуу-Суу электромеханикалык техникуму ЖАМУнун МАйлуу-Суу электротехникалык колледжи болуп кайра түзүлгөн. 2008-жылы замандын талабына жараша жана жаңы адистер ачылгандыгына байланыштуу ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжи болуп аты өзгөртүлгөн (КРнын ББИМнин 2008-ж. №726/1 буйругу).

ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжи кесиптик орто билим берүүнүн базалык программаларын ишке ашыруу менен, республикалык бюджеттин эсебинен, андан тышкары келишимдик негизде окутуудан түшкөн каражаттын эсебинен каржыланат. Билим берүү ишмердүүлүгү төмөнкү №LC140000445, №LC160000658 и №LC170000820 лицензиялардын негизинде жүргүзүлөт.

ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжинин эки окуу корпусу жана студенттер үчүн жатаканасы бар.  Биринчи корпуста окуу кабинеттери, компьютердик класс, чоң залы, жыйындар залы, китепкана, окуу залы, студенттик ашкана жайгашкан. Ал эми экинчи корпуста болсо окуу кабинеттери, заманбап компьютердик класс, лабораториялар, окуу устаканалары жана башка көмөкчү кааналар бар. Студенттик жатаканада жашоочулар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн, санитардык түйүндөр капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, «термекс» электр суу жылыткычы орнотулган.

 

 

 

Билим берүү ишмердүүлүгү

ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжи кесиптик орто билим берүүнүн программаларын ишке ашырат. Колледжде окутуу жана тарбия иштери жаштардын атаандаштыкка жарактуу болуусуна, чыгармачылык демилгесин, ишкердик духун, корпоративдик атмосферасын өстүрүүгө багытталган.  Ошондуктан окуу процесси бир гана колледждин окутуучулары менен гана жүргүзүлбөстөн, окуу процессине өндүрүштөн инженердик-техникалык персоналдар дагы тартылган. Атап айтсак, Майлуу-Суу лампа заводунан, «Юг» көмөкчү чордонунун жана башка мекемелерден. Бул окуу процессиндеги теория менен практиканын байланышын бекемдейт. Студенттердин алган теориялык билимдерин андан ары бекемдөө лабораторияларда жана окуу устаканаларында  жүргүзүлөт. Ал эми өндүрүштүк практикалар иштеп жаткан ишканаларда өткөрүлөт.

Билим берүү системасындагы болуп жаткан реформаларга байланыштуу ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжинде Кыргыз Республиксынын билим берүү стандарттарына ылайык бардык адистиктер боюнча жаңы окуу пландары ишке киргизилген. Окуу программалары окутуунун негизги максаттарына багытталып түзүлгөн. Анда сабактарды өздөштүрүүдөгү керектүү болгон бардык теориялык билимдер жана практикалык көндүмдөр чагылдырылган. ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжинде окууну бүткөндөн кийин бүтүрүүчүлөр кесиптик орто билими жөнүндөгү диплом алышат.

Орто звенодогу адистерди кесиптик даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгү №LC140000445, №LC160000658 и №LC170000820 лицензияларынын негизинде жүргүзүлөт.

ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжи студенттерди кабыл алууну негизги жалпы билимдин (9кл.) жана орто жалпы билимдин (11кл.) базасында төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:

 1. 140212  Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)

 • Квалификациясы: техник

 • Окуу мөөнөтү: 2 ж. 10 ай негизги жалпы билимдин (9кл.) базасында жана 1 ж. 10 ай орто жалпы билимдин (11кл.) базасында.

 1. 190701 Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа түрү боюнча аба унаасынан башкасы)

 • Квалификациясы: техник

 • Окуу мөөнөтү: 2 ж. 10 ай негизги жалпы билимдин (9кл.) базасында жана 1 ж. 10 ай орто жалпы билимдин (11кл.) базасында.

 1. 210102 Жарык техникасы жана жарык булактары

 • Квалификациясы: техник

 • Окуу мөөнөтү: 2 ж. 10 ай негизги жалпы билимдин (9кл.) базасында жана 1 ж. 10 ай орто жалпы билимдин (11кл.) базасында.

 1. 220206 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

 • Квалификациясы: техник

 • Окуу мөөнөтү: 2 ж. 10 ай негизги жалпы билимдин (9кл.) базасында жана 1 ж. 10 ай орто жалпы билимдин (11кл.) базасында.

 1. 151001  Машина куруунун технологиясы

 • Квалификациясы: техник

 • Окуу мөөнөтү: 2 ж. 10 ай негизги жалпы билимдин (9кл.) базасында жана 1 ж. 10 ай орто жалпы билимдин (11кл.) базасында.

 1. 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)

 • Квалификациясы: бухгалтер

 • Окуу мөөнөтү: 2 ж. 10 ай негизги жалпы билимдин (9кл.) базасында жана 1 ж. 10 ай орто жалпы билимдин (11кл.) базасында.

 • 050709 Башталгыч класстарда окутуу

 • Квалификациясы: башталгыч  класстын мугалими

 • Окуу мөөнөтү: 2 ж. 10 ай негизги жалпы билимдин (9кл.) базасында жана 1 ж. 10 ай орто жалпы билимдин (11кл.) базасында.

 

Колледждин окутуучулар курамы

Азыркы мезгилде ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжинде окуу процессин жүргүзүү үчүн 24 октуучу тартылган. Анын ичинде 21 штаттык жана 3 көмөкчү окутуучулар бар. Аладын арасында 1 илимдин кандидаты жана 5 билим берүүнүн мыктысы эмгектенет. Көмөкчү окутуучулар атайын өндүрүштөн тартылган. Алар Майлуу-Суу лампа заводунун, электр тармактарынын алдыңкы инженердик-техникалык кызматкерлери болуп саналышат.

Колледждин окутуучулары студенттерди окутууда жана тарбиялоодо көп жылдык эмгеги үчүн “Кыргыз Республикасынын билим берүү мыктысы” төш белгиси менен Тойчубекова Г.Ж., Кадыралиев Ы.Ы., Кыргызбаев Т.О., Урустамова А.М., Султанкулов М.Д.;  Жалал-Абад мамлекеттик университетинде “эмгек сиңиргендиги үчүн” төш белгилери менен Кадыралиев Ы.Ы., Тойчубекова Г.Ж., Кыргызбаев Т.О. сыйланышкан. Ал эми  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин, шаардык мэриянын ардак грамоталары менен көптөгөн окутуучуларыбыз сыйланышкан.

Колледждин окутуучулары Жалал-Абад мамлекеттик университетинин аймактык билим берүү мекемелеринин алкагында өткөрүлүүчү конферецияларга, маданий-массалык жана спорттук иш чараларга активдүү катышып келүүдө.

 

 Студенттик турмуш      

Студенттик турмуш колледжде бир гана окуу менен чектелбестен, андан башка дагы коомдук, чыгармачылык, спорттук иштер менен коштолот. Ошондуктан студенттерибиз колледждеги, колледждер арасындагы жана шаардагы спорттук, концерттик ж.б. конкурстарга активдүү катышышат. Жыл сайын өткөрүлүүчү студенттердин олимпиадасына, конференцияларына жана башка иш чараларга такай катышып келишет. Колледждеги тарбиялык иштердин максаты студенттердин ар тараптан гармонияда өсүүсүнө шарт түзүү болуп саналат. Анын негизинде эстетикалык, патриоттук багыттагы тарбиялык иштермжатат. Мындан тышкары студенттердин чыгармачылык активдүүлүгүн өстүрүү жана ден соолугун чыңдоо боюнча дагы иштер жүргүзүлүдө.

 

ЖАМУнун колледждер аралык студенттеринин олимпиадасынын жеңүүчүлөрү жана ЖАМУнун жетекчилери, 2009-жыл, 15-апрель, Майлуу-Суу шаары.

Ортодо: ЖАМУнун мурдагы ректору, т.и.д., профессор Т.К.Кененсариев; ЖАМУнун ректору, т.и.д., профессор К.Ж.Усенов; ЖАМУнун илимий иштер боюнча проректору, ф-м.и.д., профессор К.С.Алыбаев; ЖАМУнун кесиптик бирлик комитетинин мурдагы төрагасы К.Б.Болотбаев. Мындан тышкары бул сүрөттө ЖАМУнун аймактык билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана студенттик олимпиаданы уюштуруучулар бар.