Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNБ.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин  бюджеттик негизде окуган бүтүрүүчүлөрү боюнча маалымат