Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин  бюджеттик негизде окуган бүтүрүүчүлөрү боюнча маалымат