korp


AVN


Мамлекеттик тил бөлүмү

Мамлекеттик тил бөлүмүнүн башчысы 
филология  и. к., Калчекеев Кубанычбек Б.

Дареги:  715600, Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад ш., Ленин көч. 57, мамлекеттик тил бөлүмү

Телефон: +996  771 71 72 06

Сайт: http:// jagu.kg

E_mail:  kalchekeev60@mail.ru

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил бөлүмү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил тууралу мыйзамдарына, КРнын Президентинин 2013-жылдын 1-токтомундагы 155 номерлүү “Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү тууралуу чаралар” жөнүндөгү жарлыгына ылайык, КРнын өкмөтүнүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы №788 токтомуна, ЖАМУнун 2015-жылдын 10-декабырындагы №361 буйругуна ылайык уюштурулган.
Мамлекеттик тил бөлүмү Жалал-Абад мамлекеттик университетинин бардык бөлүмдөрүндө мамлекеттик тилди жайылтууну, өнүктүрүүнү жакшыртуу үчүн төмөндөгүдөй маселелерди турмушка ашыруу максатын көздөйт:
•    ЖАМУнун бөлүмдөрүндөгү, кафедралардагы, факультеттериндеги иш-кагаздардын мамлекеттик тилде сабаттуу жүргүзүлүшүнө көмөк көрсөтүүнү уюштуруу;
•    Билим берүү стандарттарындагы окуу пландарындагы окуу дисциплиналарын, курстук, дипломдук, магистрдик иштерди мамлекеттик тилде жазуунун сапатын көтөрүү максатында кафедра, факультеттерге көмөктөшүү;
•    Окуу-методикалык колдонмолор, окуу китептерин мамлекеттик тилде басылып чыгышына көмөк көрсөтүү;
•    Окуу жайдын аймагындагы көрнөк-жарнактардын кыргыз тилинде жазылышын көзөмөлдөө;
•    Жалал-Абад мамлекеттик университетинин баардык түзүмдөрүндө (кафедра, факультет, окуу бөлүмү, жатаканалар, колледждерде) иш-кагаздарын 2015-2020-жылдардын аралыгында мамлекеттик тилге өткөрүүнү толук аяктоого жетишүү.
Бөлүмдүн адиси Куванычбек кызы Айнара.