AVN“Фундаменталдык, колдонмо изилдөөлөр жана иновациалык технологиялар” илим изилдөө институту

  “Фундаменталдык, колдонмо изилдөөлөр жана иновациалык технологиялар”

   илим изилдөө институтунун  директору  ф-м-и.д.,  профессор 

   Алыбаев Курманбек Сарманович  

   Адрес: 720909, г. Жалал-Абад, улица Леннин - 25

   Телефон: (+996) 555  463 737

   E_mail:  alybaevkurmanbek@rambler.ru

 

 1 - 2012-жылдагы 9-ноябрындагы №285 буйрука өзгөртү жана толуктоо киргизүү жөнүндө 

 2 - “Фундаменталдык, колдонмо изилдоолор жана иновациалык гехнологиялар” илим изилдоо институту жонундо жобо  

 3 - Илим-изилдөө лабораториясы жөнүндө жобо  

 4 - Лабораториялар  

 5 - Лабораторияларды ачуу боюнча буйрук