Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNЖАМУнун Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын 2021-2023 жж. үчүн иш планы