Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


  Все новости

 • Jun 30, 2020

  МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИНЕ ЫРААЗЫЧЫЛЫК БИЛДИРИЛДИ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медициналык колледжинин жалпы жамаатына  КРнын Өкмөтүнүн Жалал-Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн “Ыраазычылык” каты  ыйгарылды. Калктын саламаттыгын сактоого сиңирген эмгектери, областын коомдук...

 • Jun 25, 2020

  КОРПУСТАРДЫН САНИТАРДЫК АБАЛЫ ТЕКШЕРИЛДИ

  Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде учурдагы кырдаалга байланыштуу окуу корпустарынын  жана жатаканалардын санитардык абалы текшерүүдөн өткөрүлдү. Текшерүү окуу жайдын мед пунктунун дарыгери Нурсулуу Ибраимова...

 • Jun 25, 2020

  НЕЗАВИСИМЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 2020

  За годы независимости в системе высшего профессионального образования Кыргызстана произошли значительные изменения. Качество образования становится приоритетным направлением трансформации образования в республике. «Концепция развития образования в Кыргызской Республике» и «Стратегия развития образования в...

 • Jun 18, 2020

  Международная студенческая онлайн научно- практическая конференция

  15 июня 2020 года состоялась Международная студенческая  онлайн научно-практическая конференция «Актуальные проблемы образовательной сферы в условиях вызовов пандемии COVID-19». Конференцию открыл профессор, проректор по науке Алыбаев К.С. вступительными словами выступили Орозбаева Г.А. декан ФФ, ст.преп....

 • Jun 15, 2020

  241 БҮТҮРҮҮЧҮ ЖУМУШ ОРУНДАРГА БӨЛҮШТҮРҮЛДҮ

  Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 2019-2020-окуу жылындагы бюджеттик негизде окуган бүтүрүүчүлөрүн жумушка бөлүштүрүү боюнча иш чара болуп  өттү. Иш чараны уюуштуруучулар “Өндүрүштүк практика жана карьера” бөлүмүнүн адистери Жолдошалиева Н.С., Бабакулова Ч.М.

 • Jun 12, 2020

  Иш берүүчүлөр менен Негизги билим берүү программасын (НББП) талкуулоо жана педагогикалык байланыш

  ЖАМУнун Педагогика жана маалымат технологиялар факультетинин Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы тарабынан “ЖАМУнун иш берүүчүлөр менен педагогикалык кызматташтыгы” деген темада онлайн формасында ZOOM программасы аркылуу  талкуу болуп өттү. Талкууга БатМУнун...

 • Jun 11, 2020

  Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде юридика илимдери боюнча Диссертациялык кеңеш ачылды

  Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын президиумунун 2020- жылдын 30 - апрелиндеги № 038 токтомунун (№ 3 д/с – 4/11 протоколу) негизинде жана Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 11-май 2020- жылдагы №17 буйругу менен  Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети,...

 • Jun 11, 2020

  МААНИЛҮҮ ЛЕКЦИЯ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Информатика жана окутуунун маалымат технологиялары кафедрасы тарабынан “Delphi’де берилгендер базасы менен иштөө” деген темада кыргыз тилинде  онлайн конок лекция болуп өттү. Лекцияны ОшМУнун Программалоо кафедрасынын башчысы, ф-м.и.к, доцент  Аркабаев Нуркасым...

 • Jun 11, 2020

  АТА-ЭНЕЛЕР ЖЫЙЫНЫ

  Жалал-Абад колледжинин Табигый-техникалык бөлүмүнүн, Автоматташтырылган системалар жана математика ПЦКсынын 1- курстары БАСк-2-19, ПОВТАСк-2-19 тайпаларынын ата-энелери менен жыйналышы онлайн түрүндө Jitsi Meet тиркемеси аркылуу болуп өттү. Жыйналыш кураторлор Л.Тагаева. К.Омуралиева тарабынан өткөрүлдү....

 • Jun 11, 2020

  ЖАМУДА ИЛИМДИН КАНДИДАТЫ БИР АДАМГА КӨБӨЙДҮ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Экономикалык юридикалык факультетинин окутуучусу Гульчехра Абдырахманова экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына  ээ болду. Г. Абдрахманова ЖАМУнун экономика, эсеп жана каржы кафедрасынын...

 • Jun 11, 2020

  Июнь окуяларынын себептери, сабактары жана жыйынтыктары

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин профессор Ш.М. Ниязалиев атындагы “Философия жана гуманитардык илимдер” кафедрасынын демилгеси менен “Июнь окуяларынын себептери, сабактары жана жыйынтыктары” аталышында илимий-тарбиялык максатта тегерек стол болуп өттү.

 • Jun 11, 2020

  РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

        В связи со сложившейся ситуацией с карантинным режимом,  кафедра «Русская филология» ЖАГУ прововела онлайн-родительские собрания в. 5 июня 2020 года было проведено родительское собрание кураторов 1 курса групп РЯЛ-1-19, РЯЛк-2-19 Жусуповой А.А. и Умурзаковой Г.К.

 • Jun 8, 2020

  АЧЫК САБАКТАР УЛАНУУДА...

  ЖАМУда учурдагы кырдаалга байланыштуу бардык иш-чаралар онлайн формасында өткөрүлүп келет. ЖАМУнун профессордук-окутуучулук курамы дээрлик баары “ZOOM” программасын жакшы өздөштүрүшүп, ачык сабактар да ушул багытта жүргүзүлүүдө. ПМТФнын “Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы” кафедрасынын...

 • Jun 6, 2020

  ПРОФЕССОР А.С. САТЫВАЛДИЕВ ХИМИКТЕРГЕ ОНЛАЙН КОНОК-ЛЕКЦИЯ ӨТКӨРДҮ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин химия адистигинин студенттерине  химия илимдеринин  доктору, профессор,  Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, И.Арабаев атындагы  КМУнун  химия жана анны окутуунун технологиялары кафедрасынын башчысы Сатывалдиев Абдураим...

 • Jun 5, 2020

  САПАТТУУ БИЛИМ БАШАТЫ – БАКЧА

  ЖАКтын Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн Мектепке чейинки билим берүү жана социалдык иш ПЦКсы тарабынан 1-июнь Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата “Сапаттуу билим башаты – бакча” аталышындагы аралыктан (онлайн) тегерек стол өткөрүлдү. Тегерек столго