AVN


  Все новости

 • May 30, 2020

  КОНОК ЛЕКЦИЯ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерине Кыргызстан тарыхынын булактаануусу жана тарыхнаамасы боюнча белгилүү адис, профессор Ж.Б.Алымбаев  тарыхчыларда конок лекциясын окуду. Учурда онлайн конок лекциялардын тизмеги өрүш алганы...

 • May 29, 2020

  ОНЛАЙН ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ

  Продолжается онлайн встреча с выпускниками ЖАГУ факультета Педагогики и информационных технологий специальности Информатика. Очередная онлайн встреча “Выпускник-Информатик: достижения и перспективы!” прошла запланировано в Zoom с участием д.ф.н. Г.С.Токоевой (отдел качества образования ЖАГУ), к.ф.н. Р.К. Шамшиева...

 • May 29, 2020

  ХИМИКТЕРДИН КУРСТУК ИШТЕРИН ОНЛАЙН КОРГОШТУ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Табигый-техникалык факультетинин Химия кафедрасынын Х-1- 18 жана          Х-1-19 тайпасынын студенттери  Табигый илимий билимдерди окутуунун усулу, Органикалык химия, Аналитикалык химия предметтеринен курстук иштерин zoom платформасы...

 • May 29, 2020

  АТА-ЭНЕЛЕР ЖЫЙЫНЫ

  Жалал-Абад колледжи Табигый-техникалык бөлүмүнүн, Автоматташтырылган системалар жана математика ПЦКсынын 2- курстары БАСк-2-18, БАСк-3-18, ПОВТАСк-01-19 тайпаларынын ата-энелери менен жыйналышы онлайн түрүндө Jitsi Meet тиркемеси аркылуу болуп өттү. Жыйналыш  кураторлор Калдарова Д., Сатимбаева А., Самиева Ж....

 • May 28, 2020

  Жумуш берүүчүлөрдүн катышуусу менен практиканын жыйынтыктоочу конференциясы

  Педагогика жана маалымат технологиялар факультетинин Физика-математикалык билим берүү багытынын Информатика профилинин 4-курсунун студенттеринин кесиптик-профилдик практиканын жыйынтыктоочу конференция жумуш берүүчүлөрдүн катышуусу менен Zoom платформасында өттү. Жыйынтыктоочу конференцияга факультеттин деканы...

 • May 26, 2020

  ХИМИКТЕР ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКАЛАРЫН ЖЫЙЫНТЫКТАШТЫ

  Табигый-техникалык факультетинин 550100 Табигый-илимий билим берүү багытынын Химия профили боюнча билим алып жатканХ-1-19, Х-1-18 тайпаларынын студенттери өздөрүнүн өндүрүштүк практикаларынын онлайн  конференциясын өткөрүү менен жыйынтыкташты. Онлайн конференцияны кафедра...

 • May 26, 2020

  Тарых кафедрасында ачык сабактар онлайн иретинде улантылды

  Учурда түзүлгөн кырдаалдан улам сабак өтүүнүн жана кайтарым байланыштардын  түрлөрү уламдан-улам жаңыланып барууда.  Аны менен катар ачык сабактарды уюштуруу жана өткөрүү да жаңы нукка түшүүдө десек болот. Бул багытта Тарых кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамында алгылыктуу иштер колго алынып,  ачык сабактар...

 • May 26, 2020

  ТИЛ ҮЙРӨНҮҮГӨ АРАЛЫК ТОСКООЛ БОЛО АЛБАЙТ!

  Конфуций институтунун тил үйрөнүүчүлөрү өз учурунда кайтарым байланыш жасап жатышат... ЖАМУнун алдындагы Конфуций институтунун тил үйрөнүүчүлөрү кытай окутуучулары менен тыгыз байланышта аралыктан окуп жатышат. Жадыбал боюнча сабакка катышып...

 • May 26, 2020

  АРАЛЫКТАН ОКУТУУ СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИЗДЕНҮҮСҮН ЖАРАТТЫ

  Жалал-Абад колледжинин «Педагогикалык жана социалдык иштер» бөлүмүнүн БКМб-3-18  тайпасынын ата-энелери менен жыйыны 2020-жылдын 22-майында Jitsi Meet тиркемеси аркылуу тайпанын куратору Д.Т.Тажибаева тарабынанөткөрүлдү.  

 • May 24, 2020

  АЙТЫҢЫЗДАР МААРЕК БОЛСУН!

  Саламатсыздарбы, урматтуу ЖАМУнун эмгек жамааты, коллегаларым! Инсандык бийик касиеттерди - сабырдуулукту, каниетчиликти, токтоолукту, боорукердикти, марттыкты, адамгерчиликти бекемдеген сыноо күндөрдү эсен-аман өткөрүп, жаркыраган күндө Улуу Айтты майрамдап жатабыз! Улуулукка, ыйманга толгон жан дүйнө профессионалдык...

 • May 22, 2020

  Билим берүү программасын иш берүүчүлөр, эксперттер жана бүтүрүүчүлөр менен талкуулоо

  Үстүбүздөгү жылдын 21-майында Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университеттин Филология факультетинин Немец тили жана адабияты кафедрасы тарабынан "Билим берүү программасын иш берүүчүлөр,эксперттер жана бүтүрүүчүлөр менен талкуулоо" деген темада онлайн конференция болуп өттү.

 • May 22, 2020

  АТА-ЭНЕЛЕР ЖЫЙЫНЫ

  Жалал-Абад колледжинин «Педагогикалык жана социалдык иштер» бөлүмүнүн  СРк-01-19 тайпасынын ата-энелери менен жыйыны 2020-жылдын 20-майында Jitsi Meet тиркемеси аркылуу онлайн түрүндө тайпанын куратору  Н.Н.Сатымкулова тарабынан  өткөрүлдү. Жыйынга ЖАКтын окуу иштери...

 • May 22, 2020

  ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

  Физика-математикалык билим берүү багытынын Информатика профилинин 4-курсунун студенттерине  Компьютердик математика системалары предметинен кезектеги лекциялык ачык сабак Zoom платформасын колдонуу менен  Н.Т.Осмонова  тарабынан өтүлдү.

 • May 22, 2020

  Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө

  Немец тили жана адабияты кафедрасынын доценти м.а Ч .Асылбекова чт-1-18тайпасынын 1-кичи тайпасына "Sport" деген темада ачык сабак өттү. Сабактын темасы жадыбалга жана жумушчу программага дал келет. Ачык сабакка факультеттин деканы ф.и.к. доцент.Г.Орозбаева, факультеттин...

 • May 21, 2020

  СТУДЕНТТЕР КУРСТУК ИШТЕРИН ОНЛАЙН КОРГОШТУ

  Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин «Табигый-техникалык» бөлүмүнүнүн БАСк-01-18, БАСк-2-17 тайпаларынын студенттери курстук иштерди онлайн коргоону Jitsi Meet видео-чаттын жардамында өткөрүштү. Даярдалган курстук иштердин...