AVNМониторинг НИР

 1 - Рейтинговая оценка деятельности ППС ЖАГУ за 2017-2019 годы 

 2 - Положение о рейтинговой оценки 

3- https://itgamer8.my.canva.site/direktor#page-1

4 - Алыбаев К.С.

5 - Дарбанов Б.Э.

6 - Мирзахидова М.И.

7 - Токтогулова Г.Т.

8 - Жолдошбаева Ы.К.

9 - Топчубаев А.Б.

10 - Карбекова А.Б.

11 - Нурдинов Ш.Ш.

 

Медицина факультети боюнча илимий маалыматтар

Квалификация жогорулатуу боюнча

2020-2021- окуу жылында “Үзгүлтүксүз билим берүү институту” тарабынан уюштурулган №IE150001753 лицензиянын негизинде “Англис тилин үйрөнөбүз” жана “ЖОЖдо сабак берүү усулу” курстарын окуу менен (90 саат) медицина факультетинде профессордук-окутуучулар курамынан 52 кызматкер өзүнүн квалификациясын педагогика жана англис тили боюнча жогорулатып сертификатка ээ болушту.

РФ менен биргеликте КР да өткөрүлгөн “Клиническая иммунология, аллергология и инфектология” (16 саат) 3-илимий практикалык онлайн конференцияга 81 кызматкер катышып сертификат алышты.

Бишкекте өткөрүлгөн “Гемофилия дартында гемостаздын көрсөткүчтөрүн жана кандын уюш факторлорун аныктоо боюнча” семинарга Орунбаева В.К. 26.08.21 катышып келди.

01.11.21ж. Бишкекте өткөрүлгөн “Мультидисциплинарная помощь для пациентов с гемофилией” деген илимий-практикалык конференцияга катышты.

Гемофилия боюнча эл аралык (Канада, КР) онлайн конференцияда В.К. Орунбаева доклад окуду.

ЖАМУнун ичинде өткөрүлгөн иш-чаралар боюнча: Анатомия жана физиология кафедрасы “Илимий макала жазуу боюнча” иш-чара өткөрдү. Акушерство жана педиатрия “СПИД” боюнча илимий иш-чара өткөрдү, Хирургия жана травматология “Кургак учук” боюнча илимий иш-чара, Госпиталдык терапия Геммофилия боюнча иш-чара, Фармация жана МБД “Химиялык анализ жүргүзүү усулу” деген илимий иш-чараларды өткөрүштү.

 

Кандидаттык дицертация коргоо боюнча:

Госпиталдык терапия кафедрасынан Боржиев Урматбек Арстанбекович сентябрь айында “Сравнительная оценка эффективности различных методов хирургических вмешательств при гемморрагическом инсульте” деген темада диссертациясын коргоп, 2-декабрда күбөлүгүн колуна алды.

 

Коргоого даяр болгон диссертациялар:

ЖАМУда жалпысынан 2021-2022 окуу жылы үчүн 21 аспирант курстарды окуп, кандидаттык минимумдарды ийгиликтүү тапшырышып, аспирантураны аяктагандыгын бекемдеген күбөлүктөрдү колдоруна алышты. Булардын ичинен үчөө медициналык багыт боюнча болсо, алардын ичинен төмөндөгү аспирант кандидаттык диссертациясын коргоо алдында турат.

 

Ф.А.А.

Багыты

Темасы

Жетекчиси

Кафедрасы

1

Жээналиева Гулнара Маратовна

14.01.09 - Инфекционные болезни

Эпидемиологическая и клиническая особенность корь инфекции в современном этапе

д.м.н. профессор М.М. Абдукеримов

Акушерство и педиатрия

 

Жазылган статьялар боюнча маалымат.

2021-2022 –окуу жылында Медицина факультети боюнча 15 макала чыгарылган:

4. А.Карабеков атындагы окуу лабораториясы иштейт;

5. Факультеттеги ийримдердин саны 3;

7. 2020-21 окуу жылында профессордук-окутуучулук курамдын мүчөлөрү тарабынан илимий конференцияларда 18, студенттерден 12 илимий доклад окулган;