AVNФакультет педагогика и информационных технологий

2022-2023 окуу жылына карата талапкерлерди ЖАМУга окуу акы төлөө менен келишимдик негизде үзгүлтүксүз билим берүү институтунун сырттан окуу бөлүмүнө кабыл алуу планы 

2022-2023 окуу жылына карата талапкерлерди ЖАМУга окуу акы төлөө менен келишимдик негизде күндүзгү окуу бөлүмүнө кабыл алуу планы

ЖАМУнун 2021-2022 окуу жылына карата гранттык орундарга талапкерлерди кабыл алуу планы

2022-2023 окуу жылына карата Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы медициналык колледжине келишимдик негизде кабыл алуунун планы

2022-2023 окуу жылына карата Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжине келишимдик негизде кабыл алуунун планы талапкерлерди кабыл алуу планы

2022-2023 окуу жылына карата талапкерлерди ЖАМУга окуу акысын төлө менен кабыл алуу планы келишимдик негизде магистратуранын окуу бөлүмүнө кабыл алуу планы