korp


AVN


Маданий-эстетикалык борбору

Маданий-эстетикалык борборунун жетекчиси

Шаимкулов Ырысбай Абдуллаевич – хореограф

Дареги:  715600, Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад ш.,

Ленин көч. 57, маданий-эстетикалык борбору

Телефон: +996  779 57 20 20

Сайт: http:// jagu.kg

E_mail:  shaimkulov.y@gmail.ru

 

Маданий-эстетикалык борборунун жобосу

 

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин маданий-эстетикалык борбору 2017-жылы 24-февралындагы ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин №5-жыйынынын №56-буйругунун негизинде уюшулган. Борбордун ишмердүүлүгү  ЖАМУда тарбиялык иштер КР “Билим берүү  жөнүндө мыйзамынын”, ЖАМУнун уставынын, жана башка укуктук-нормативдик актылар жана жоболордун  негизинде жүргүзүлөт.

Борбордун негизги милдети университетте окуган студенттерди маданий жана эстетикалык баалуулуктарды аздектөөгө багыттоо менен маданий-эстетикалык тарбия берип, жаштардын жалпы маданий компетенттүүлүгүн  калыптандырууга жана чыгармачыл мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүгө шарт түзүп берүү.

Борбор өз ишмердүүлүгүн төмөнкүдөй багыттарда алып барат:

  1. Теориялык: университеттеги маданий-массалык жана чыгармачылык иштеринин максат милдеттерин орундатуу үчүн негизги багыттарды жана өңүттөрдү аныктайт, демилгелүү жана такай изденүүдө иш алып барат;

  2. Усулдук: Университеттин маданий-массалык иш-чараларды, майрамдарды, салтанаттарды, юбилейлик даталарды өткөрүүдө, сценарийин  талдоодо усулдук  көмөк көрсөтөт.

  3. Уюштуруучулук: академиялык деңгээлде маданий-массалык иштерди уюштурат (фестивальдар, конкурстар, салттуу иш-чаралар, тематикалык жана театралдаштырылган концерттер ж.б.).  

  4. Көркөмдүк: Университетте чыгармачыл социомаданий  чөйрө түзүүгө, студенттердин көркөм-эстетикалык талаптарын, артыкчылыктарын жүзөгө ашырууга, өнүктүрүүгө шарт түзөт. Университетин студенттеринин жана жаштарынын арасынан чыгармачыл, шыктуу  таланттуларын издеп таап,  тарбиялап, өсүүсүнө багыт берет.

  5. Агартуучулук:  Маданияттын, искусствонун жана башка тармактагы белгилүү, кызыктуу жана көрүнүктүү инсандар менен жолугушуу кечелерин уюштуруп өткөрөт. 

Учурда маданий-эстетикалык борбордо үч кызматкер төмөкү багыттар боюнча иш алып барууда:

  1. Шаимкулов Ырысбай Абдуллаевич - хареограф, бий боюнча жетектөөчү адис, борбордун жетекчиси.

  2. Жолдошева Дилкумар Сабыржановна - Жалал-Абад областык Т.Тыныбеков атындагы филормониясынын артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы, М.Өмүрканова атындагы сыйлыктын лауреаты, ырчы жана дастанчы – комуз боюнча жетектөөчү адис.

  3. Масаитов Жусупаалы Нирдинович – обончу, аткаруучу, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы – вокал боюнча жетектөөчү адис.