AVNБуйруктар

 1 - Буйрук Сыйлыкка ЖАМУнун кызматкерлерин сыйлоо боюнча 

 2 - Буйрук сыйлыкка 2017-ж ЖАМУнун профессордук окутуучулар жамаатын сыйлоо жөнүндө 

 3 - Буйрук Сыйлыкка 2018 жетелеген 95 жыл жарыкка, жаша ЖАМУ из калтырып тарыхта аттуу сынактын жеңүчүүлөрүн сыйлоо боюнча


15-февраль Ооган согуштун ардагерлерин сыйлоо жөнүндө

 1 - Буйрук Сыйлыкка 2017-ж 15-февраль Ооган согуштун ардагерлерин сыйлоо жөнүндө

 2 - Буйрук Сыйлыкка 2018-ж 15-февраль Ооган согуштун ардагерлерин сыйлоо жөнүндө

 3 - Буйрук Сыйлыкка 2020-ж 15-февраль Ооган согуштун ардагерлерин сыйлоо жөнүндө

 4 - Буйрук Сыйлыкка 2023-ж 15-февраль Ооган согуштун ардагерлерин сыйлоо жөнүндө


1-октябрь карылар күнүнө

 1 - Буйрук Сыйлыкка 2020-ж. 1-октябрь карылар күнүнө

 2 - Буйрук Сыйлыкка 2019-ж. 1-октябрь карылар күнүнө

 3 - Буйрук Сыйлыкка 2021-ж. 1-октябрь карылар күнүнө


Жеңилдик алган студенттер жөнүндө

 1 - Буйрук 2016-2017-жж. жеңилдик алган студенттер жөнүндө 

 2 - Буйрук 2017-2018-жж. жеңилдик алган студенттер жөнүндө

 3 - Буйрук 2018-2019-жж. жеңилдик алган студенттер жөнүндө

 4 - Буйрук 2019-2020-жж. жеңилдик алган студенттер жөнүндө

 5 - Буйрук 2020-2021-жж. жеңилдик алган студенттер жөнүндө 

 6 - Буйрук 2021-2022-жж. жеңилдик алган студенттер жөнүндө