korp


AVN


Филология факультети

Филология факультети

Факультеттин деканы филология илимдеринин кандидаты, доцент


Г.А. Орозбаева


Адрес: Жалал-Абад шаары Токтогул көчөсү-24, 3-корпус

Телефон: (03722) 2-12-28

E-mail: admin@jagu.kg2013-жылдын  10-июлундагы окумуштуулар кеңешинин чечими менен  ЖАМУнун “КМШ элдеринин филологиясы факультети” жана “Эл аралык мамилелер жана дүйнө тилдери факультети” жана “Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине” кошулуп, “Филология факультети”болуп түзүлдү. 2013-жылдан 2016- жылга чейин факультетти ф.и.д., профессор м.а. Б.Е.Дарбанов жетектеди.

2016-жылдын февраль айынын баштап, факультеттин деканы болуп Факультеттин деканы филология илимдеринин кандидаты, доцент Г.А. Орозбаева

Факультеттин миссиясы – жаныча багыттагы, инновациялык көз караштагы филолог-мугалимдерди жана заманбап лингвист-котормочуларды даярдоо.

Факультеттин курамында 7 кафедра бар

1.Кыргыз тили кафедрасы

2.Маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасы

3.Англис тили жана адабияты кафедрасы

4.Немец тили адабияты жана аймак таануу кафедрасы

5.Кыргыз дүйнөлүк элдер адабияты жана журналистика кафедрасы

6.Орус тили жана адабияты кафедрасы

7.Факультеттер аралык чет тили кафедрасы

 

Факультеттин профессордук-окутуучулар курамы:

Докторлордун саны:  -3

Кандидаттардын саны: 18

Улук окутуучу –24

Окутуучу-38

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы тажрыйбалуу адистерден турат. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жана факультетти негиздөөдө эн чон салымдарын кошкон окутуучулар эмгектенет. Атап кетсек, ф.и.д., профессор Эшиев А.Э., Дарбанов Б.Е., Мирзахидова М.И., ф.и.к., доцент Кадырова А.К., Кочкорбаева Л.С., Калчакеев К.К., Оморов А.О., Асылбекова Д.

Көпчүлүк окутуучулар ар түрдүү регионалдык жана эл аралык конференцияларда баяндамалар менен катышып, өз билимин өркүндөтүүдө. Окутуучулар  Жалал-Абад мамлекеттик университетинин, райондук, облустук жана Билим берүү министрлигинин, Билим берүүнүн мыктысы, Мамлекеттик тил комиссиясынын сыйлыктарынын ээси. Ал эми англис тилинин окутуучулары Америка, Кытай, Венгрия, Индия, Англия мамлекеттерден тажрыйба алмашуудан өтүп келишкен. Окутуучулар облустук жана республикалык ар түрдүү коомдук-маданий иш –чараларга, спорттук мелдештерге активдүү катышып турушат.

Факультет төмөндөгү кесиптер боюнча бакалавр адистиктерин даярдайт

550300 - Англис тили жана адабияты

550300 - Орус тили жана адабияты

550300 - Кыргыз тили жана адабияты

531100 - Лингвистика

550300 - Немец тили жана адабияты

 

Кафедра башчылары

1.Бакирова Г.- ф.и.к., доцент, кыргыз тили кафедрасынын башчысы;

2.Чокоева Д.- ф.и.к.,доцент, кыргыз, дүйнөлүк элдер жана журналистика каф. башчысы;

3.Асылбекова Ч. –  немец тили жана аймак таануу кафедрасынын башчысы;

4.Калмурзаева А.-ф.и.к., доцент м.а. орус филологиясы каф.башчысы;

5.Сатыбалдиева Г. ф.и.к., доцент, лингвистика жана маданияттар аралык байланыш каф. башчысы;

6.Калмуратова А.- ф.и.к.,доцент, англис тили жана адабияты  каф.башчысы;

7.Жолдошбаева Ы. – доцент, факультеттер аралык чет тили каф. башчысы;

Филология факультетинде бүгүнкү күндө 560 күндүзгү бөлүмдө, сырттан окуу бөлүмүндө  245  студент билим алууда. Факультетте Казакстан, Өзбекстан, Тажикистан, Кытай жана Туркиядан келген студенттер да билим алууда, окуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Лингафондук кабинет, заманбап интерактивдүү доскалары бар аудиториялар, 3 окуу залы, тренинг менен семинарларды өткөрүүчү аудиториялар бар. Окуу корпусунда профессор К.Асаналиев атындагы адабият таануу каанасы, Т.Тыныбеков атындагы, белгилүү акын А.Бегикулованын атындагы  каана, тилдин тарыхы жана туркология каанасы, мамлекеттик тил борбору, лингвистика боюнча илимий-консультативдик борборлор жана усулдук кааналар жайгашкан.

Факультетте 6 лаборатория, 2 компьютердик класс иштейт жана студенттер менен13 ийрим иш алып барат.