Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNПоложения

 1 - ОБнын жобосу 

 2 - ЖАМУнун факультеттеринин иш кагаздарынын номенклатурасы

 3 - ЖАМУнун кафедраларынын иш кагаздарынын номенклатурасы

 4 - Окуу бөлүмүнүн 2019-2020-окуу жылы үчүн иш планы

 5 - Окуу жуктөмдөрүн пландоо жана эсепке алуу боюнча убакыт ченеми

 6 - Окуу процессин окутуунун кредиттик технологиясы жөнүндөгү жобо

 7 - ЖАМУнун студенттеринин билимин компьютерде тестирлөө аркылуу текшерүү жөнүндөгү жобо

 8 - Студенттердин жетишуусун жана билим сапатын баалоочу модулдук-рейтинг системасынын жобосу

 9 - Студенттерди модулдарга жана экзамендик сессияга киргизуу жана академиялык карыздарын кайра тапшыруу тартибинин жобосу

 10 - ЖАМУнун студенттерин учурдагы жана орто аралык аттестацияны жүргүзүү жөнүндөгү жобо

 11 - Жайкы семестрди уюштуруу жөнүндөгү жобо

 12 - Бакалаврдын бутуруучу квалификациялык иштерин жазуу жана коргоо боюнча жобо

 13 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин бүтуруүчүлөрү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө

 14 - Регламент расписание учебных занятий

 15 - Модулдарды, сынактарды алуу үчүн тесттик тапшырмаларды түзү жана AVN порталына жүктөө эрежелери боюнча ЖОБО 

 16 - МАны өткөрүүнүн тартиби