AVNДокументы о Попечительском совете

 1 - КРнын көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө 

 2 - ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30 мая 2014 года N 81 О попечительском совете 

 3 - Көзөмөлчүлүк кеңешинин курамы 

 4 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 2019 - календардык жылына карата көзөмөлчүлүк кеңешинин иш планы

 5 - ЖАМУнун Көзөмөлчүлүк кеңешинин жыйынынын N1-протоколунун көчүрмөсү 

 6 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 2020-календардык жылына карата Көзөмөлчүлүк кеңешинин иш планы  

 7 - ЖАМУнун Көзөмөлчүлүк кеңешинин жыйынынын N2-протоколунун көчүрмөсү 

 8 - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 2021-календардык жылына карата Көзөмөлчүлүк кеңешинин иш планы 

 9 - ЖАМУнун 2022 календардык жылына карата көзөмөлчүлүк кеңешинин иш планы 

 10 - Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун көзөмөлчүлүк кеңешинин жыйынынын номер 1 протоколунун көчүрмөсү 

 11 - Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 2023-календардык жылына карата Кеземелчулук Кенешинин иш планы