AVNУчебно-методический совет

 1 - Окуу усулдук кеңешинин жобосу

 1 - Аралыктан окутуудагы мыкты сабак конкурсу тууралуу жобо 

 

 2 - Окуу- усулдук кеңешинин 2017-2018-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 

 3 - Окуу- усулдук кеңешинин 2018-2019-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 4 - Окуу-усулдук кеңешинин 2018-2019- окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу-усулдук кеңештин курамы

 

 5 - Окуу- усулдук кеңешинин 2019-2020-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

6 - Окуу-усулдук кеңешинин 2019-2020- окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу-усулдук кеңештин курамы

 

 7 - Окуу- усулдук кеңешинин 2020-2021-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 8 - Окуу-усулдук кеңешинин 2020-2021- окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу-усулдук кеңештин курамы

 

 9 - Окуу- усулдук кеңешинин 2021-2022-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 10 - Окуу - усулдук кеңешинин 2022 - 2023 - окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 11 - Окуу-усулдук кеңешинин 2023-2024-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 12 - Окуу-усулдук кеңешинин 2023-2024-окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу усулдук кеңешинин курамы

 


 

 1. Окутуунун инновациялык технологиялары борбору

 2. ОИТБдун иш аракетинин багыттары

 3. ОИТБ жобосу

 4. ОИТБнын курамы

 5. График семинаров ОИТБ

 6. ОИТБнын иш планы