AVNУчебно-методический совет

 1 - Окуу усулдук кеңешинин жобосу

 

 2 - Окуу- усулдук кеңешинин 2017-2018-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 

 3 - Окуу- усулдук кеңешинин 2018-2019-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 4 - Окуу-усулдук кеңешинин 2018-2019- окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу-усулдук кеңештин курамы

 

 5 - Окуу- усулдук кеңешинин 2019-2020-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

6 - Окуу-усулдук кеңешинин 2019-2020- окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу-усулдук кеңештин курамы

 

 7 - Окуу- усулдук кеңешинин 2020-2021-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 8 - Окуу-усулдук кеңешинин 2020-2021- окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу-усулдук кеңештин курамы

 

 9 - Окуу- усулдук кеңешинин 2021-2022-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 

 10 - Аралыктан окутуудагы мыкты сабак конкурсу тууралуу жобо 

 11 - Окуу-усулдук кеңешинин 2023-2024-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

 12 - Окуу-усулдук кеңешинин 2023-2024-окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу усулдук кеңешинин курамы