AVN


КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ОКУМУШТУУСУ ХИМИКТЕРДЕ КОНОК ЛЕКЦИЯДА

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ОКУМУШТУУСУ  ХИМИКТЕРДЕ КОНОК ЛЕКЦИЯДА
 Jul 11, 2019  175

ЖАМУнун Табигый-техникалык факультетинин  «Химия» кафедрасында  п.и.к., доцент Б.Ш.Жакышева   «Химия  предмети боюнча мамлекеттик стандартты  окуу процессине киргизүү»  боюнча  конок лекция окуду. Конок лекцияга химия адистигинин Х-1-17, Х-1-15 тайпасынын студенттери катышкан. Бул тууралуу аталган кафедранын башчысы Нуржан Арстанбекова билдирди.

Б.Ш. Жакышева өз сөзүндө  стандарттын түзүлүшү, негизги жана предметтик компетенттүүлүктөр, компетенциялар, мазмундук тилкелер, күтүлүүчү натыйжалар, көрсөткүчтөр жөнүндө студенттерге  кеңири түшүнүк берди.  Жыйынтыгында студенттер менен ар тараптан баарлашуу болуп, алардын суроолоруна жооп берди.

 • КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ОКУМУШТУУСУ  ХИМИКТЕРДЕ КОНОК ЛЕКЦИЯДА
 • КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ОКУМУШТУУСУ  ХИМИКТЕРДЕ КОНОК ЛЕКЦИЯДА
 • КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ОКУМУШТУУСУ  ХИМИКТЕРДЕ КОНОК ЛЕКЦИЯДА
 • КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ОКУМУШТУУСУ  ХИМИКТЕРДЕ КОНОК ЛЕКЦИЯДА
 • КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН ОКУМУШТУУСУ  ХИМИКТЕРДЕ КОНОК ЛЕКЦИЯДА