AVNОКУУ-ТААНЫШУУ ПРАКТИКАСЫ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ

ОКУУ-ТААНЫШУУ ПРАКТИКАСЫ  ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
 May 7, 2019  1293

Жалал-Абад колледжинде  БАС адистигинин  2-курсунун студенттеринин окуу-таанышуу практикасын жыйынтыктоочу  конференция болуп өттү. Конференцияда   БАСк-01-18, БАСк-02-18, БАСк-2-17 тайпаларынын студенттери өтөгөн окуу-таанышуу практикасы боюнча отчётторду беришти жана практика өтөө учурунда ээ болгон ык-жөндөмдүүлүктөрү, жетишкен ийгиликтери, жасаган жумуштары жөнүндө ой бөлүшүштү. Даярдаган эмгектеринин үлгүлөрүн презентациялашты.

Конференцияга директордун өндүрүштүк окуу боюнча орун басары Кайкиева Ү., Техникалык жана маалыматтарды иштетүү бөлүмүнүн практика жетекчиси Эмилова Г., БАС адистигинин окутуучулары Маманова Б., Калдарова Д., Сатимбаева А., Мусакулова Н., Омуралиева К., Доронова А. катышышты.

  • ОКУУ-ТААНЫШУУ ПРАКТИКАСЫ  ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
  • ОКУУ-ТААНЫШУУ ПРАКТИКАСЫ  ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
  • ОКУУ-ТААНЫШУУ ПРАКТИКАСЫ  ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ