korp


AVN


АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ

АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ
 Dec 5, 2018  136

Жалал-Абад колледжинде   « Мектепке чейинки  жана технологиялык билим берүү»  бөлүмүндө  «Мектепке чейинки билим берүү» адистигиндеги МЧББ-01-17 тайпасында    дүйнөнү дүнгүрөткөон  кыргыз элине эле эмес бүткүл дүйнөгө  таанымал жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата «Ала-Тоодон ааламга үн салган Чынгыз Айтматов» деген темада  куратордук ачык саат өттү.  Ал жогорудагы тайпанын куратору  Айнура Бостонова тарабынан уюштурулган.

Ачык саатта студенттер жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөрдү, каармандардын образдарын чагылдырган көркөм окууларды жана учкул сөздөрдү  айтып беришти – дейт А. Бостонова.

Студенттер Ч. Айтматовдун Биринчи мугалим чыгармасынан сахналаштырылган көрүнүш аткарышкан жана  Кылым карытар бир күн чыгармасынан көркөм окуу болгонун айтты куратор.

  • АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ
  • АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ
  • АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ
  • АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ
  • АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ
  • АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ