AVNИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ

ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
 Nov 20, 2023  101

Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Э.Уметов атындагы педагогикалык факультетинин тарых кафедрасы тарабынан "Илим жумалыгынын алкагында" уюштурулган Кыргызстан тарыхы предмети боюнча тарых профилиндеги студенттер арасында олимпиада болуп өттү. 

Тесттик суроолор кафедрада илимий иштер боюнча жооптуу т.и.к., улук окутуучу К.А.Халматов жана ассисент-окутуучу М.К.Умаровалар тарабынан түзүлдү.

Олимпиадага тарых профилинен 25 студент катышып, жыйынтыгында Т-1-22 тайпасынан  Нуркожо кызы Нуриза I- орун (жетекчиси Ш.Б. Атабекова), Т-1-23 тайпасынын студенти Ирсалиева Айтурган II-орун (жетекчиси т.и.к., Халматов К.А), Т-1-22 тайпасынын студенти  Абдыразакова Дильфуза (жетекчиси М.К.Умарова) дипломдор менен сыйланышты. Студенттерге жана жетекчилерге терең ыраазычылык билдиребиз.

  • ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
  • ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
  • ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
  • ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
  • ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ
  • ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ ИЙГИЛИКТҮҮ ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ