AVNСАБАККА ТАЛДОО БЕРҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА БААЛОО ЧЕНЕМДЕРИ

САБАККА ТАЛДОО БЕРҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА БААЛОО ЧЕНЕМДЕРИ
 Nov 20, 2023  83

“Мугалими Күндөй тийсе чачырап, 

окуучусу гүл сыяктуу бажырайып ачылат”

( Советбек Байгазиев).

18-ноябрь күнү Р.Санатбаев атындагы №9 мектеп-гимназиясында  он бир жумалык  кесиптик-профилдик практикада жүргөн студенттерге жана мектептен усулчу катары ЖАМУ менен кызматташып келе жаткан насаатчы-   мугалимдерге  кыргыз тили жана адабияты  кафедрасынын доценти  Анара Кадырова “Сабакка талдоо берүүнүн ыкмалары жана баалоо ченемдери” деген темада  тегерек стол өткөрдү.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, жергиликтүү билим берүү башкармалыгынын бир нече  сыйлык-алкыштарына татыктуу болгон насаатчылар: Кадила Салиева, Бермет Жолдошева баш болгон насаатчы мугалимдер активдүү катышып, сабакка  талдоо  берүүнүн оң жана терс таасирлери тууралуу өз практикаларында кечирген кызыктуу, күлкүлүү учурлардан мисалдар келтиришти.      

КТ-1-20 тайпасынын студенти Гулбурак Молдобаева: “Баары үч жыл ичиндеги (1,2,3-курстагы) топтогон  билим көрөңгөңө жараша болот экен. Теориялык жактан кайсы бир маалымат жетишсиз болуп калганда, конспект лекцияны аңтарсаң, өтүлүүчү число менен тема бар, маалымат текст жок,  стол чаап отуруп каласың, иш өтүп кеткен соң, өкүнгөн менен пайда жок экенин түшүндүм” десе, КТ-1-20 тайпасынын студенти  Таңшоола Ахмедова: “ 45 минута сабагыма катышып,  эки саат талдоо берген эжекем А.Кадырованын  насааты (оң жана терс) көзүмдү  умачтай ачты, намысымды ойготту, арыма келтирди.  Кийинки сабагыма күнү-түнү бар дареметими түгөл жумшап даярдандым. Бул сабагыма дагы насаатчым А.Кадырова  катышып, дагы эки саатка жакын жетишкен ийгиликтеримди терип-тепчип  талдап берди да,  көкөлөтө мактады, келечекте  мыкты мугалим  болуу өзүңдүн колуңда”, - деп  сөзүн бүтүрдү. Ушул эле тайпанын студенти  Мирзараимова Каныкей Душаналиевна: “Менин да сабактарыма  А.Кадырова эжеке катышып, мыктысын мыкты деп эле койбостон, кайсы кадамдар мыкты, кайсы кадамдар  “чийки”  экенин, аны канткенде, кантип “бышыруу“ ыктарына чейин көрсөтүп турду, жыйынтыктаганда ушул темпимден жазбашымы насааттады.

Филология илимдеринин кандидаты, кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын доценти,  КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин ардагер насаатчысы титулунун ээси  Анара Кадырова: “Туура ниет, туура кадам, терең билим,  чымырканган эмгек менен ар-намыс айкалышса,  ийгилик сага да, мага да, баарыбызга  жылмаяры  шексиз”, - деп иш-чараны корутундулады. Иш-чара  максатына жетти.

  • САБАККА ТАЛДОО БЕРҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА БААЛОО ЧЕНЕМДЕРИ
  • САБАККА ТАЛДОО БЕРҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА БААЛОО ЧЕНЕМДЕРИ
  • САБАККА ТАЛДОО БЕРҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА БААЛОО ЧЕНЕМДЕРИ
  • САБАККА ТАЛДОО БЕРҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА БААЛОО ЧЕНЕМДЕРИ