Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө

Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
 Feb 22, 2021  142

Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун медициналык факультетинин фармация жана медициналык-биологиялык дисциплиналар кафедрасы тарабынан «Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө» аталыштагы аймактык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.

Конференция реалдуу жана аралыктан уюштурулуп, пленардык жана секциялык жыйындардан турду.

Пленардык жыйында КРнын Улуттук илимдер академиясынын химия жана фитотехнологиялар институтунун Өсүмдүк заттарынын технологиясы жана химия лабораториясынын башчысы, х.и.д., профессор  Джуманазарова А.З., ОшМУнун “Фармация” адистигинин кафедра башчысы фарм.и.к., доцент Раззаков А.К., Фармация жана медициналык-биологиялык дисциплиналар кафедрасынын башчысы х.и.к., доцент Б.К. Эрназарова  илимий баяндамаларын жасашты.

Ал эми секциялык жыйында б.и.к., доценттин м.а. Жусупбаева Г.И, х.и.к., доценттин м.а. Бакирова А. А., х.и.к., доценттин м.а. Маматураимова Н.А. , окутуучу Жусубалиев Т.Ж., аспиранттар, изилдөөчүлөр илимий баяндамаларын жасашты.

  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө
  • Биологиялык активдүү заттарды жана дары каражаттарын синтездөө жана анализдөө