Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


"АЙТМАТОВДУ ОКУУ" АДАБИЙ - ОНЛАЙН КЕЧЕСИ

 Jan 6, 2021  107

Б.Осмоноватындагы ЖАГУнун орус филологиясы кафедрасынын окутуучулар жамааты студенттер менен биргеликте көрүнүктүү жазуучу жана ойчул, коомдук ишмер жана дипломат Ч.Т.Айтматовдун 92 ​​жылдыгына арналган адабий- онлайн кечесин өткөрдү.Адабий -онлайн кечесине филология факультетинин “Орус тили жана адабияты” профилиндеги студенттери активдүү катышты.

РЯЛ-1-20, РЯЛ-1-19, РЯЛк-1-19, РЯЛ-1-18, РЯЛк-1-18, РЯЛ-1-17, РЯЛк-2-17 тайпаларынын студенттери видеоролик даярдашты, анда алар жазуучунун өмүр баянын айтып беришип, Ч.Айтматовго арналган ырларды окуп, "Жамийла", "Кызыл алма", "Кызыл жоолук жалжалым", "Ак кеме", "Биринчи мугалим", "Фудзиямудагы кадыр тун" ж.б. чыгармаларынан узунду окушту.

Ошондой эле “Экономика жана укук” факультетинин БЕК-1-20 тайпасынын студенттери активдүү катышты.

Залкар жазуучу, гуманист, философ Чыңгыз Төрөкулович Айтматов -дүйнөлүк талант, кыргызга гана эмес, дүйнөлүк адабиятка кошкон салымы баа жеткис.

Бул ысым өзүнүн доору менен олуттуу мааниге ээ болуп, дүйнөлүк адабияттын тарыхына киргени талашсыз. Анын чыгармачылыгы уникалдуу жана ар тараптуу. Анда жомокторго жана легендаларга орун бар, анын романдары замандын глобалдуу көйгөйлөрү жөнүндө баяндайт, ошондой эле булар сүйүү окуяларын козгошот. Ар бир сапты цитатага бөлсө болот, алар эч качан унутулбайт.

Чыңгыз Төрөкуловичтин бай руханий мурасы дүйнө жүзү боюнча суроо-талапка ээ бойдон калууда. Анын акылдуу ойлору, бийик гуманисттик баалуулуктары адамдарга дем берип келет, алар үчүн адеп-ахлактык көрсөтмө болуп кызмат кылат.

Курс

Группа

ФИО студентов

Произведения Ч. Айтматова

1

I

РЯЛ-1-20

Тазабек к. Гулнур

БиографияЧ. Айтматова

2

II

РЯЛ-1-19

Асан к. Айжаркын

БиографияЧ. Айтматова

3

II

РЯЛ-1-19

Курбанкул к. Асел

«Восхождение на Фудзияму»

4

II

РЯЛк-2-19

Сатыбалдиева Хуснида

Абдумоминова Рухила

Эргашева Хулкарой

Стихотворения об Айтматове

5

III

РЯЛ-1-18

Саитмаматова Айтурган

«Материнское поле»

6

III

РЯЛк-1-18

Абдуразакова Дилноза

«Материнское поле»

7

III

РЯЛк-1-18

Дженишбекова Нурзат

«Белый пароход»

8

IV

РЯЛ-1-17

Маматова Тумаржан

«Джамиля»

9

IV

РЯЛ-1-17

Мамытбекова Айжамал

Курсантбекова Нуриза

«И дольше века длится день»

10

IV

РЯЛк-2-17

Максутова Гулсун

Кубанычбек к. Айсыл

Абдимиталипова Айтолкун

Мырзакеева Айдана

«Джамиля»

«Красное яблоко»

«Тополек мой в красной косынке»

Стихотворение об Айтматове

11

I

БЭк-1-20

Мырза к. Зуура

«Первый учитель»

12

I

БЭк-1-20

Эрнис у. Сабыркожо

Биография Ч. Айтматова