AVN


ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ
 May 22, 2020  69

Физика-математикалык билим берүү багытынын Информатика профилинин 4-курсунун студенттерине  Компьютердик математика системалары предметинен кезектеги лекциялык ачык сабак Zoom платформасын колдонуу менен  Н.Т.Осмонова  тарабынан өтүлдү.

Сабакта алдын ала даярдалган жана студенттердин пайдалануусу үчүн билим берүү порталдарында  жана ютуб каналында жайгаштырылган  видео материалдар колдонулду.

         Ачык сабакка  Информатика жана ОМТ кафедрасынын башчысы т.и.к., доц. Г.Т.Маматова жана кафедранын окутуучулары катышышты.  Окутуунун актуалдуу  усулдарын колдонуу сабактарды  бир нече жолу кайталап көрүү, заманбап технологияларды  колдонуу менен сабакты жеткиликтүү түшүндүрүү,  убакытты эффективдүү  пайдалануу ж.б.  бир топ артыкчылыктары бар экендигин баса белгилешти.

 • ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ
 • ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ
 • ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ
 • ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ
 • ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ