AVN


Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө

Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө
 May 22, 2020  58

Немец тили жана адабияты кафедрасынын доценти м.а Ч .Асылбекова чт-1-18тайпасынын 1-кичи тайпасына "Sport" деген темада ачык сабак өттү. Сабактын темасы жадыбалга жана жумушчу программага дал келет.

Ачык сабакка факультеттин деканы ф.и.к. доцент.Г.Орозбаева, факультеттин методикалык кенешмесинин жетекчиси Р . Келдибаева жана мүчөлөрү, кафедра жамааты катышты.

Сабак Zoom программасында онлайн режимде өтүлдү. Сабак учурунда студенттер активдүү катышып суроолорго кызыгуу менен жооп берип жатышты. Доцент Ч.Асылбекова тарабынан дайардалган көрсөтмөлөр кенири колдонулду.

Ачык сабакка катышышкан окутуучулар, сабактын жүрүшүн эн жакшы деп белгилешти.

  • Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө
  • Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө
  • Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө
  • Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө
  • Немец тили сабагынан ачык сааттар онлайн режимде өтүлүүдө