AVNКафедра Электроэнергетика и техника

Кафедра Электроэнергетика и техника

Заведующий кафедрой кандидат технических наук, доцент


Кенжекулов Каныбек Назимович


Адрес: г.Таш-Кумыр, ул.Студенческая 4

Телефон: 0772466867

E-mail: k_kanybek@mail.ru


Кафедранын тарыхы

Электроэнергетика жана техника кафедрасы 1994-жылы ЖАМУнун №10 / 4 буйругунун негизинде Таш-Көмүр технологиялык факультетинин, азыркы Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультетинин курамында түзүлгөн.

Электроэнергетика жана техника кафедрасы материалдык-техникалык база жана окуу-методикалык адабияттар менен толук камсыз болгон. Учурда кафедрада лабораториялык изилдөөлөр үчүн 10 лаборатория жабдылган, алар жабдуулар, плакаттар, стенддер менен жабдылган, ошондой эле кафедранын карамагында окууту аянтчасы — бардык керектүү шаймандар менен 35/10 кВт көмөк чордону бар.

 

 

Билим берүү иш-чаралары:

Кафедра «Электроэнергетика жана техника», профили «Электр станциялары» багыты боюнча окууларды өткөрөт. «Электр станциялары» адистигин аяктаган студенттер гидроэлектростанцияларда, атомдук станцияларда, жылуулук электр станцияларында электр жабдууларын эксплуатациялоо жаатында электр станциялары менен подстанцияларында иштөөгө кабыл алынышы мүмкүн. Ошондой эле, бүтүрүүчүлөр ишканалардын электр менен жабдуу тутумдарынын электр тармактарында, атап айтканда: РЭСтерде, ЖЭБде, байланыш кызматтарында, электр лабораторияларында, университеттерде жана башка көптөгөн тармактарда иштөөгө кабыл алынышы мүмкүн.

 

Окутуучулар курамы:

«Электроэнергетика жана техника» кафедрасы жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн зарыл болгон квалификациялуу адамдык жана илимий потенциалга ээ. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы: техникалык илимдердин кандидаты, профессор — 1, т.и.к., доцент -1, доценттин милдетин аткаруучу -1, ага окутуучу — 1, окутуучу — 4

 

Кафедранын кызматташтыгы:

Изилдөө иштери жүргүзүлүп, КМТУ, ОшТУ, Алматы энергетика жана байланыш институту (АЭБИ), уюмдар: Таш-Көмүр каскады, ЖПВЭС, Ош ПЭС, Таш-Көмүр РЭСи, ГАО «Кристалл», ГАО «Таш-Көмүр».

боратория: РЗиА

 

Лаборатория: Метрология и Электроника

 

Электронная лаборатория

 

оратории по НВИЭ

 

Учебный полигон п/ст-35/10кВ

 

Учебный полигон п/ст-35/10кВ