AVNКафедра Экономика и информатика

Кафедра Экономика и информатика

Кафедра башчысы экономика илимдеринин кандидаты, доцент


Усупов Мелис Усенбаевич


Адрес: Жалал-Абадская обл. г. Таш-Кумыр  ул. Студенческая 4, корпус 1   кафедра расположена на втором этаже, каб.220

Телефон: 0772-233-443, 0502-233-443

E-mail: melisusupov@mail.ru


Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин 1998-жылдын 29-апрелиндеги № 83 токтомунун негизинде Таш-Көмүр технологиялык факультетинде “Жалпы техникалык дисциплиналар” кафедрасынын базасында “Экономика жана информатика” кафедрасы уюшулган.

Кафедрада «Экономика» багыты боюнча «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» адистиги ачылып, 1996-жылдан баштап студенттерди кабыл алуу жүргүзүлгөн. 2000-2001-окуу жылында 48 студент аталган адистикти ийгиликтүү аяктап, дипломдорго ээ болушкан. 2022-жылга карата маалымат боюнча кафедрадан 1026 бүтүрүүчү жогорку билимдүү адис болуп чыгышты. Алардын ичинен күндүзгү окуу бөлүмүнөн 262 бүтүрүүчү болсо, сырттан окуу бөлүмүн 764 бүтүрүүчү ийгиликтүү аяктады. 650дөн ашык бүтүрүүчүлөрүбүз өз кесиби менен үзүрлүү эмгектенишүүдө.

 

ЭжИ” кафедрасын түзүү максаты – бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит профили боюнча жогорку даражадагы бакалавр адистерди даярдоо жана адистиктин ишмердүүлүгү эл чарбасынын бардык тармактарында профессионалдуу иштөөгө жана бардык укуктук менчик формаларында, мамлекеттик бюджеттик тармактарда жана бюджеттик эмес институтционалдык структураларда ишкерчиликтин ишмердүүлүгүн профессионалдык тейлөөгө багытталган.

Кафедранын негизги милдети – окуу, илимий, усулдук иштерди аткаруусу менен бирге эл чарбасынын ар түрдүү тармактарындагы мекеме, ишканаларга керектүү жогорку квалификациядагы бухгалтер-экономист алистерди даярдайт.

Кафедранын негизги миссиясы – бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит чөйрөсүндө профессионалдуу, атаандаштыкка жөндөмдүү жана компетенттүү адистерди даярдоо жана алган билимин бардык укуктук менчик формаларындагы иштеп жаткан мекемелерде колдоно алганга жөндөмдүү адистерди чыгаруу.

 

Билим берүү ишмердиги

Азыркы учурда “Экономика жана информатика”кафедрасы 580100 Экономика (профиль: Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит) багыты боюнча жогорку квалификациялуу кадрларды даярдайт.

Кафедрада жогорку квалификациядагы бухгалтерлерди, аналитиктерди жана аудиторлорду даярдоо, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин №1578/1, 21.09.2021-жылдагы буйругу менен бекитилген жана ошол Жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттынын (https://muk.iuk.kg/wp-content/uploads/2022/02/580100-Ekonomika.pdf) талабынын негизинде жана эмгек рыногунун, жана башка кызыкдар тараптардын керектөөлөрүн эске алуу менен 580100 Экономика (профиль: Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит) багыты боюнча окуу пландары, негизги билим берүү программалары (НББП) жана окутула турган бардык дисциплиналардын программалары иштелип чыккан.

Кафедра окуу пландарынын жана НББПнын негизинде 580100 "Экономика" багыты боюнча төмөнкү окуу дисциплиналарын өткөрүүнү камсыздайт.

 

Кафедрага бекитилген дисциплиналардын тизмеси:

 1. Адистикке киришүү

 2. Информатика

 3. Экономикадагы маалымат системалары

 4. MS Office киришүү

 5. Экономистердин АЖО түзүү жана иштеп чыгуу

 6. Эсепти жана отчеттуулукту компьютерлештирүү

 7. Математикалык программалоо

 8. Микроэкономика

 9. Макроэкономика

 10. Улуттук экономика

 11. Дүйнөлүк экономика

 12. Каржы

 13. Акча, кредит, банктар

 14. Бухгалтердик эсеп

 15. Салыктар жана салык алуулар

 16. Экономикалык талдоо

 17. Статистика

 18. Маркетинг

 19. Менеджмент

 20. Мекемелерде өндүрүштү уюштуруу

 21. КЭУ башкарууга киришүү

 22. Финансылык эсеп

 23. Башкаруучулук эсеп

 24. Бюджеттик эсеп

 25. Бухгалтердик эсептеги салык эсептешүүлөр

 26. Аудит

 27. Практикалык аудит

 28. Банктардагы бухгалтердик эсеп

 29. Бухгалтердик (финансылык) отчеттуулук

 30. Финансылык талдоо

 31. Башкаруучулук талдоо

 32. Эл аралык стандарттын финансылык отчеттулугу

 33. Кичи жана орто бизнестеги бухгалтердик эсептин өзгөчөлүктөрү

 34. Экономиканын тармактарындагы бухгалтердик эсептин өзгөчөлүктөрү

Кафедрада окутуучулар окуу процессинде окутуунун активдүү усулдарын колдонушат, практикалык сабактарды өтүүдө атайын даярдалган окуу куралдарынын, практикалык материалдарынын, тестик тапшырмаларынын жана маселелер жыйнактарынын негизинде иш алып барышат.

 

Профессордук – окутуучулар курамы

Кафедранын курамын 5 штаттык жана 3 штаттык эмес окутуучулар түзөт.

Профессордук – окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчү төмөндөгүчө:

 • экономика илимдеринин кандидаты, доцент – 1;

 • экономика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а. – 3;

 • педагогика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а. – 1;

 • улук окутуучу – 1;

 • окутуучулар – 2;

 

Кафедранын профессордук – окутуучулар курамынын тизмеси:

 • Усупов Мелис Усенбаевич – э.и.к., доцент, кафедра башчысы

 • Буланова Зуракан Шаакыевна – э.и.к., доценттин м.а.

 • Садыралиева Гулбайра Райымкуловна – э.и.к., доценттин м.а.

 • Субанов Бекжан Абдыжалилович – п.и.к., доценттин м.а.

 • Кузебаев Нурис Жаныбекович – э.и.к., доценттин м.а.

 • Джуманазарова Апел Абдувалиевна – улук окутуучу

 • Маталиева Назик Жаналиевна - окутуучу

 • Тагаева Букадича Абдыкадыровна – окутуучу

 

Кафедранын окутуучуларынын штаттык курамы перспективдүү жаш специалистер түзөт. Профессордук окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчү 57,1% түзөт.

 

Профессордук-окутуучу курам.


БУЛАНОВА ЗУРАКАН ШААКЫЕВНА 

э.и.к., доцент

 


САДЫРАЛИЕВА ГҮЛБАЙРА РАЙЫМКУЛОВНА 

э.и.к., доценттин м.а.

 


 

Субанов Бекжан Абдыжалилович

п.и.к., доценттин м.а.

 


 

Кузобаев Нурис Жаныбекович

э.и.к., доценттин м.а.

 


ТАГАЕВА БУКАДИЧА АБДЫКАДЫРОВНА окутуучу

 


 

ДЖУМАНАЗАРОВА АПЕЛ АБДУВАЛИЕВНА окутуучу

 

 


 

МАТАЛИЕВА НАЗИК ЖАНАЛИЕВНА

окутуучу

 


 

Материалдык – техникалык база

Окуу процесси эки окуу корпусунда жүргүзүлөт:

 • №1 окуу корпусу жалпы аянты – 2050,9 кв.метр

 • №2 окуу корпусу – 191,5 кв.метр

“Экономика жана информатика” кафедрасы №1 корпуста жайгашкан жана адистиги боюнча сабактар ушул корпуста окутулат. №1 корпуста курстук жана дипломдук жумуштарды аткаруу үчүн атайын жасалгаланган аудитория, кафедралык библиотека, лабаратория, компьютердик класс, интернет- класс, электрондук библиотека жана лекциялык, практикалык сабактарды өтүү үчүн 5 аудитория бар.

 Кафедра окуу процессинде лекциялык сабактарды өтүү үчүн (ауд. 212, 213, 216, 217) аудиторияларды, ал эми практикалык, лаборатордук сабактарды жана ошондой эле студенттердин өз алдынча иштерине даярдануусу үчүн атайын компьютердик класстар (ауд. 208, 209) жана электрондук библиотека (ауд.218, 219) колдонушат.

 

 

 

 

Электрондук библиотеканы жана компьютердик класстын суротторун кошуп коюуш керек
 

Окуу – усулдук иштер

Багыт боюнча жумушчу окуу планында каралган бардык дисциплиналардын окуу – усулдук иштелмелери окутуучулар тарабынан иштелип чыккан (силлабустар, жумушчу программалар жана дисциплиналар боюнча окуу – усулдук материалдар). ОУК кафедранын алдыңкы окутуучулары тарабынан иштелип чыгып, кафедранын отурумунда каралган жана факультеттин деканы тарабынын бекитилген. ОУК актуалдуулугу илимдин жана техниканын заманбап абалында чагылдырылып камсыз болгон жана 2009-жылдан берки басылып чыккан окуу адабияттары колдонулган.

Кафедрада окуу-өндүрүштүк, өндүрүштүк жана квалификация алдындагы практикалардын программалыры иштелип чыккан.

Кафедра практикаларды өтүү боюнча студенттерге мүмкүнчүлүк түзүп, Таш-Көмүр шаарындагы дээрлик бардык мекеме, ишканалар жана банктар менен келишим түзүлүп чыккан.

 

Окуу-усулдук иштериндеги жетишкендиктер

Кафедранын улук окутуучусу Буланова З.Ш., АББМ мекемелери тарабынан уюштурулган, Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык институтунда 2015-жылы өткөрүлгөн “МЫКТЫ УСУЛЧУ” кароо сынагына катышып, 3-даражадагы диплом менен сыйланган.

Кафедранын доцентинин м.а. э.и.к., Усупов М.У. АББМ мекемелери тарабынан уюштурулган, Жалал-Абад медициналык колледжде 2017-жылы өткөрүлгөн “МЫКТЫ УСУЛЧУ” кароо сынагына катышып, 1-даражадагы диплом менен сыйланган.

Кафедранын доценттинин м.а. п.и.к., Субанов Б.А. АББМ мекемелери тарабынан уюштурулган, Кочкор-Ата колледжинде 2018-жылы өткөрүлгөн “МЫКТЫ УСУЛЧУ” кароо сынагына катышып, 1-даражадагы диплом менен сыйланган.

 

 

 

 

Окуу-усулдук көрсөтмөлөр

 • Субанов Б.А. Экономикадагы маалымат системалары дисциплинасынан практикалык сабактарды өтүүдөгү усулдук көрсөтмө [Текст] – Жалал-Абад: 2014. – 24с.

 • Субанов Б.А. Компьютерде иш жүргүзүү дисциплинасынан практикалык сабактарды өтүүдөгү усулдук көрсөтмө [Текст] – Жалал-Абад: 2007. – 23с.

 • З.Ш.Буланова, Муханбек уулу А., Н.Ж.Күзөбаев “Салык жана салык алуулар, Экономикалык талдоо, Практикалык аудит, Финансылык эсеп” дисциплиналары боюнча 521604 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” адистигине курстук иштерге даярдануу жана коргоо үчүн комплекстүү усулдук колдонмо. (УДК 657, ББК 65.052) 2014г.

 • Буланова З.Ш. “Бухгалтердик эсептин теориясы” дисциплинасы боюнча маселелер. “Экономика” багытында билим алган бакалавр студенттер үчүн - 2015г.

 • Усупов М.У., Буланова З.Ш. 521604 «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» адистигине окуу-өндүрүштүк практиканы өтүү жана аны уюштуруу үчүн программасынын усулдук көрсөтмөсү (ББК.65.052 УДК.657.(07)) 2012г.

 • Усупов М.У., Буланова З.Ш. 521604 «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» адистигине өндүрүштүк практиканы өтүү жана аны уюштуруу үчүн программасынын усулдук көрсөтмөсү (ББК 65.052 УДК 657 (07)) 2012г.

 • Усупов М.У., Буланова З.Ш. 521604 «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» адистигине дипломдук жумуштарды коргоо жана аларга даярдануу боюнча усулдук көрсөтмө (ББК 65.052 УДК 657 (07)) 2013г.

 • Усупов М.У., Муханбек уулу А. Экономикалык терминологиялык орусча-кыргызча сөздүк (ББК 65 УДК 657 (030)) 116-стр. 2013-ж.

 • У83 Усупов М.У. Буланова З.Ш. Практический аудит. Учебно-практическое пособие. – Б.: 2021. – 256с.

 • У83 Усупов М.У. Рысбаева А.К. Аудит. Учебно-практическое пособие. – Б.: 2021. – 212с.

 

Илимий – изилдөө иштери

Учурда кафедрада 5 штаттык окутуучу жана 3 штаттык эмес окутуучулар илимий изилдөө иштерине тартылган жана иш алып барууда. Алардын ичинен: 4 - экономика илимдеринин кандидаты, 1 – педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасы бар, калган 3 окутуучу илимий темаларынын үстүндө иштешип жатышат.

Илимдеги жетишкендиктер

 Илимий чөйрөдөгү ийгиликтери, коомдун жыргалчылыгы үчүн алдыңкы идеялары жана илимдин өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн кафедра башчысы М.У. Усуповго 2014-жылдын 17-сентябрда "Акыл Тирек"сыйлыгы ыйгарылган.

 

 

 

 

Кафедранын негизги илимий басылмалары

Монография:

Усупов М.У., Күзөбаев Н.Ж. Организация и управление инвестиционной деятельностью субъектов малого бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве. – Б.: 2019. – 184с.

Илимий басылмалар:

 1. Усупов М.У., Аширалиева Б. Управление финансовыми рисками на современном этапе в Кыргызской Республике. Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2022. - №3 (38). - С.350-352.

 2. Усупов М.У., Усупова А.А. Кыргыз Республикасынын экономикасын стратегиялык баалоо: инклюзивдик өсүшкө көмөктөшүү. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -2022. -№1. –С.107-110.

 3. Усупов М.У. Экономический анализ физкультурно-спортивных сооружений: проблемы и направления развития. Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2021. - №4 (35). - С.168-175.

 4. Абдуллаева Н.А., Усупов М.У. Анализ потребления лизинговых услуг. Евразийское научное объединение, Наука и современность. – 2021. - № 12-3 (82). - С.210-214.

 5. Усупов М.У. Практика применения адаптивных методов управления капиталом на предприятиях Токтогульского региона Кыргызской Республики. Экономика и управление: проблемы, решения. -2020. - № 12(1). - С.79-82.

 6. Усупов М.У. Анализ и оценка собственного и заемного капитала предприятия Токтогульского региона Кыргызстана. Учет и контроль. -2020. - №11. – С.49-53.

 7. Усупов М.У. Кыргыз Республикасынын Токтогул суу сактагыч аймагына кирген райондордо жаратылыш ресурстарын пайдалануунун экономикалык жагдайлары. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -2020. -№8. –С.119-122.

 8. Буланова З.Ш. Об организации учета обязательств в соответствии с МСФО[Текст] / З.Ш. Буланова// Экономика. - 2014. - №1(19). -С.79-84.

 9. Буланова З.Ш. Вопросы систематизации процедур экономического анализа обязательств фирмы в новых условиях хозяйствования [Текст] / З.Ш. Буланова, Ж. Исманов// Экономика. - 2014.-№1(19).-С. 98-104.

 10. Буланова, З.Ш. Анализ обязательств экономического субъектов Кыргызской Республики по данным бухгалтерского учета [Текст] / З.Ш. Буланова// Вестник ЕНУ им.Л.Гумилева. - Астана, 2014. - №3. - С. 66-70.

 11. Буланова, З.Ш. О методике аудирования расчетов по обязательствам предприятий в новых условиях хозяйствования: кыргызстанская практика [Текст] / З.Ш. Буланова// Проблемы современной экономики и образования: материалы международной научно-практической Интернет-конференции. - Алматы, 2014. - С. 201-205.

 12. Буланова, З.Ш. Проблемы развития финансового учета обязательств [Текст] / З.Ш. Буланова// Проблемы современной экономики и образования: материалы международной научно- практической Интернет-конференции. - Алматы, 2014. - С. 216-221.

 13. Буланова, З.Ш. Кыргызская практика организации бухгалтерского учета и анализа обязательств экономических субъектов на основе МСФО [Текст] / З.Ш. Буланова// Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита: МАТЕРИАЛЫ IV международной научно-практической конференции. - Душанбе,2015. - С.34-38.

 14. Буланова, З.Ш. О развитии системы бухгалтерского учета и отчетности в Кыргызстане в соответствии с международным стандартами. [Текст] / З.Ш. Буланова, A.M. Маткеримова// Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита: МАТЕРИАЛЫ IV международной научно-практической конференции. - Душанбе, 2015. - С.112-115.

 15. Буланова, З.Ш. Оценка и признание обязательств в бухгалтерском учете. [Текст] / З.Ш. Буланова// Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. — 2015.-№2(9).-С.71-73.

 16. Садыралиева, Г.Р. Влияние различных форм собственности на жизненный уровень населения (на примере Жалал-Абадской области) [Текст] / Г.Р. Садыралиева // Актуальные проблемы обеспечения устойчивого экономического и социального развития регионов: материалы Х Международной научно-практической конференции. - Махачкала, 2015. - С. 70-74.

 17. Садыралиева, Г.Р. Проблемы сельского хозяйства Кыргызстана и возможные пути их решения [Текст] / Г.Р. Садыралиева // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: материалы XII Международной научно-практической конференции. - СПб, 2015. – Т. 2. – С.195-199.

 18. Садыралиева, Г.Р. Проблемы повышения эффективности производства в аграрной сфере Кыргызской Республики [Текст] / Г.Р. Садыралиева // Экономика и предпринимательство. – М., 2016. - № 4 (Ч.1). – С. 346-349.

 19. Садыралиева, Г.Р. Анализ формирования различных форм собственности в аграрном секторе экономики Кыргызской Республики [Текст] / Г.Р. Садыралиева // Наука, техника и образование. – М., 2016. - № 6 (24). – С.86-90.

 20. Садыралиева Г.Р. Формы хозяйствования в сельском хозяйстве Кыргызской Республики, их развитие и эффективность [Текст] / Г.Р. Садыралиева // Учет и контроль. – М.: 2016.

 21. Субанов Б.А. Формирование информационной культуры будущего экономиста в ВУЗе. [Текст] //Б.А.Субанов// Сборник научных трудов «Новые технологии в образовании» Издательство «Перо» Москва 2015 – С.107-111.

 22. Субанов Б.А. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе экономических специальностей. [Текст] //Б.А.Субанов// Инновации в современной науке материалы Х международного осеннего симпозиума. Москва-2015. С. 97-102.

 23. Субанов Б.А. Роль информационной культуры в процессе профессионального становления будущих экономистов. [Текст] //Д.Б.Бабаев, Б.А.Субанов// Научно-методический журнал «Наука, техника и образование». Москва – 2016. №3(21) – С.169-172.

 24. Субанов Б.А. Келечектеги экономисттердин кесипкөйлүгүн калыптандыруунун учурдагы абалы. [Текст] //Б.А.Субанов// Ж.Баласагын атындагы КУУнун жарчысы. Бишкек-2016 – С.388-392.

 25. Субанов Б.А. Болочок экономисттерди окутуу процессинде программалык каражаттардын жана маалыматтык технологиялардын колдонулушу. [Текст] //Б.А.Субанов // КББА жарчысы// Бишкек-2016.