Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNЖАМУнун профессордук-окутуучулук курамынын төмөндөгү бош орундар үчүн сынак жарыялайт

Факультеттин жана кафедралардын аталышы

Конкурска болжолдуу бош орундардын саны

Профессор

Доцент

Улук окутуучу

Окутуучу

Үйр-окутуучу

Кызмат ордунун жалпы саны

10%

30%

30%

20%

10%

I

Педагогика жана маалыматтык технологиялар факультети

 

 

 

 

 

 

1

Башкаруунун автоматташтырылган системасы кафедрасы

1

0

0

0

0

1

2

Педагогика жана психология кафедрасы

1

0

0

0

0

1

3

Тарых кафедрасы

1

0

0

0

0

1

4

Физика кафедрасы

1

0

0

0

0

1

5

Дене тарбия жана спорт кафедрасы

1

0

0

0

0

1

II

Филология факультети

 

 

 

 

 

 

1

Орус  филологиясы кафедрасы

1

3

3

2

0

9

2

Немец тили жана адабияты кафедрасы

0

3

2

1

0

6

3

Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы

2

3

3

2

1

11

4

Маданияттар аралык байланыштар жана лингвистика кафедрасы

1

0

0

0

0

1

III

Табигый-техникалык факультети

 

 

 

 

 

 

1

Ветеринардык медицина кафедрасы

1

0

0

0

0

1

2

Табигый-илимий билим берүү кафедрасы

2

4

4

2

1

13

IV

Экономикалык-юридикалык факультети

 

 

 

 

 

 

1

Жарандык укук жана адвокатура кафедрасы

1

0

0

0

0

1

V

Медицина факультети

 

 

 

 

 

 

1

Медициналык-биологиялык дисциплиналары кафедрасы

1

2

2

1

1

7

2

Фармацевтикалык-технологиялар жана химия кафедрасы

1

4

3

2

1

11

3

Гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

1

3

2

2

0

8

4

Хирургия жана трамватология кафедрасы

1

0

0

0

0

1

Квалификациялык талаптар:

Профессордун бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска профессор наамы же илимдин доктору даражасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Доценттин бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска доцент наамы бар же илимдин кандидаты даражасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Улук окутуучунун бош кызматордуна жарыяланган конкурска илимдин кандидаты даражасы бар же жогорку билимдүү, ЖОЖдо 5 жылдан кем эмес илимий-педагогикалык тажрыйбасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Окутуучунун, ассистенттин бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска илимдин кандидаты даражасы бар же жогорку билимдүү, ЖОЖдо 1 жылдан кем эмес илимий-педагогикалык тажрыйбасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү иш кагаздарды жарыя гезитке чыккан күндөн тартып 1 ай ичинде Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун конкурстук комиссиясынын катчысы кабыл алат:

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер тапшырылат:

- ректордун наамына жазылган арыз;

- адистерди каттоо боюнча толтурулган баракча сүрөтү менен;

- резюме, мүнөздөмө, мурдагы иштеген жеринен жолдомо;

-белгиленген форма боюнча жарык көргөн илимий эмгектердин жана ойлоп табуулардын, ошондой эле окуу-методикалык куралдардын тизмеси;

- соттолбогондугу жөнүндө тактама;

- төмөнкү документтердин көчүрмөсү: билими, окумуштуулук наамы жана даражасы, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, эмгек китепчесинин, сыйлыктарынын күбөлүктөрү жана башка документтердин көчүрмөсү, алар нотариустан же иштеген жеринин кадрлар кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү, 25 Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, байланыш телефондору: 5-51-01, 2-11-72.