AVNБ.Осмоноватындагы ЖАМУнун Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультетинин профессордук-окутуучулук курамынын бош кызмат орундарына жарыяланган сынакка документ бергендердин тизмеси

Доцент бош кызмат орунга

 

 1. Барпыбаев Турдумамбет Рысбекович – х.и.к., доцент м.а.ТИД каф.башчысы
 2. Токтомамбетова Ж.С. – п.и.к., доцент м.а. ТИПФнын окуу иш. б-а декандын орун басары
 3. Субанов Бекжан Абдыжалилович – п.и.к., доцент м.а.ТИПФнын деканы
 4. Атамурзаева Бусара Маматюсуповна – ф.и.к., доцент
 5. Усупов Мелис Усенбаевич – э.и.к., доцент
 6. Кузобаев Нурис Жаныбекович- э.и.к., доцент м.а. “ЭжИ” каф.башчысы
 7. Буланова Зуракан Шаакыевна – э.и.к., доцент м.а. ИСжТББ башчысы
 8. Кенжекулов Каныбек Назимович  - т.и.к., доценттин м.а. “ЭЭжТ” каф.башчысы

Улук окутуучу бош кызмат орунга

 1. Турдубаева Мастура – ТИД каф.улук окутуучусу
 2. Бакивалиева Калима - ТИД каф.улук окутуучусу
 3. Джуманазарова Апел – ЭжИ каф.окутуучусу
 4. Тагаева Букадича - ЭжИ каф.окутуучусу
 5. Курманалиева Гулнуркан Жакыпбековна –улук окутуучу, МТжСИ б-а дек.орун басары
 6. Нурматова Гулшайыр Мамбетовна – улук окутуучу, “ФжП” каф.башчысы
 7. Керимкулова Калима Нурматбековна – ФжП каф.улук окутуучусу
 8. Рыскулов Ильяс Рустамбекович – ЭЭжТ каф.улук окутуучусу
 9. Алманбетов Айбек Абдирасилович – ЭЭжТ каф.улук окутуучусу

Окутуучу бош кызмат орунга

 1. Буланов Азанкан Шаакыевич – ТИД каф. окутуучусу
 2. Жуманалиев Гулжигит Нурбердиевич – ТИД каф. окутуучусу
 3. Нарбаева Айгул Измаиловна – ТИД каф. окутуучусу
 4. Маталиева Назик Жаналиевна – ЭжИ каф.окутуучусу
 5. Курманбекова Гулшан – ЭжИ каф.окутуучусу
 6. Мырзабекова Айзада Ыманалиевна – ФжП каф.окутуучусу
 7. Абдуллаева Мырзайым – ФжП каф.окутуучусу
 8. Акбарбек уулу Сагын – ЭЭжТ каф.окутуучусу