Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNБ.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫНЫН ТӨМӨНДӨГҮ БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Педагогика жана маалыматтар технологиясы факультети

Тарых кафедрасы

Профессор -1 орун

Доцент -2орун

Улук окутуучу-2орун

Окутуучу-1орун

Ассистент- 1орун

 

Башкаруунун автоматташтырылган системасы кафедрасы

Доцент- 2 орун

Улук окутуучу - 2 орун

Окутуучу -1орун

 

Физика кафедрасы

Доцент -2 орун

Улук окутуучу- 2 орун

Окутуучу- 1 орун

 

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы

Профессор- 1 орун

Доцен- 3орун

Улук окутуучу-3орун

Окутуучу -3 орун

Ассистент -1 орун

 

Информатика жана ОМТ кафедрасы

Профессор -1 орун

Доцент -2орун

Улук окутуучу- 3 орун

Окутуучу - 2 орун

 

Педагогика жана психология кафедрасы

Доцент -2 орун

Улук окутуучу -2 орун

Окутуучу - 1 орун

 

Жогорку математика жана математиканы окутуунун технологиялары

Профессор -1 орун

Доцент -3орун

Улук окутуучу -3орун

Окутуучу - 2 орун

 

Философия жана гуманитардык илимдер кафедрасы

Профессор -1 орун

Доцент -2орун

Улук окутуучу -2орун

Окутуучу-1орун

Ассистент- 1 орун

 

Дене тарбия жана спорт кафедрасы

Доцент -3орун

Улук окутуучу-3орун

Окутуучу-2орун

Ассистент-1орун

 

Филология факультети

Англис тили жана адабияты кафедрасы

Профессор -1 орун

Доцент-4орун

Улук окутуучу-4орун

Окутуучу-2орун

Ассистент -1 орун

 

Маданият аралык байланыштар жана лингвистика кафедрасы

Профессор- 1 орун

Доцент -1орун

Улук окутуучу-1орун

Окутуучу -1 орун

 

Факультеттер аралык чет тили кафедрасы

Доцент -1 орун

Улук окутуучу -1орун

 

Табигый-техникалыкфакультети

Ветеринардык медицина кафедрасы

Доцент-1орун

Улук окутуучу-1орун

Окутуучу-1орун

Ассистент -1 орун

 

Электроэнергетика жана механика кафедрасы

Профессор -1орун

Доцент-3орун

Улук окутуучу-3орун

Окутуучу -2орун

Ассистент-1 орун

 

Дене тарбия кафедрасы

Доцент -2 орун

Улук окутуучу-2орун

Окутуучу -1орун

Ассистент-1 орун

 

Экономика-юридикалык факультети

Экономика,эсеп жана каржы кафедрасы

Профессор -1орун

Доцент -3орун

Улук окутуучу-3орун

Окутуучу -2орун

 

Жарандык укук жана адвокатура кафедрасы

Доцент-1орун

Улук окутуучу-1орун

Окутуучу -1 орун

 

Кылмыш жаза укуктук дисциплиналар кафедрасы

Доцент -1орун

Улук окутуучу -1 орун

Окутуучу -1 орун

 

Медицина факультети

Акушердик жана педиатрия кафедрасы

Профессор -1орун

Доцент -4 орун

Улук окутуучу-4орун

Окутуучу -2орун

Ассистент-1орун

 

Анатомия, физиология, жалпы жана клиникалык биохимия кафедрасы

Профессор- 1орун

Доцент -3орун

Улук окутуучу -3орун

Окутуучу -2орун

Ассистент -1орун

 

Госпиталдык терапия кафедрасы

Профессор-1орун

Доцент -5орун

Улук окутуучу-5орун

Окутуучу-3орун

Ассистент-1орун

 

Морфологиялык дисциплиналар жана коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы

Профессор-1орун

Доцент -2 орун

Улук окутуучу -2 орун

Окутуучу -2орун

Ассистент -1орун

 

Жалпы хирургия кафедрасы

Профессор-1орун

Доцент -2орун

Улук окутуучу-2орун

Окутуучу -1орун

Ассистент -1орун

 

Ички оорулар пропедевтикасы жана үй-бүлөлүк дарыгерлер кафедрасы

Профессор -1орун

Доцент -2орун

Улук окутуучу-2орун

Окутуучу -1орун

Ассистент-1орун

 

Хирургия жана травматология кафедрасы

Доцент-3орун

Улук окутуучу-3орун

Окутуучу-2орун

Ассистент -1орун

 

Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультети

Экономика жана информатика кафедрасы

Доцент-1орун

Улук окутуучу-1орун

Окутуучу-1орун

 

Электроэнергетика жана техника кафедрасы

Доцент-1орун

Улук окутуучу-1орун

Окутуучу- 1орун

 

Филология жана педагогика кафедрасы

Доцент -1орун

Улук окутуучу-1орун

Окутуучу -1орун

 

Табигый-илимий дисциплиналары кафедрасы

Профессор-1орун

Доцент-1орун

Улук окутуучу-1орун

Окутуучу- 1орун

Ассистент-1орун

 

Квалификациялык талаптар:

Профессордун бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска профессор наамы же илимдин доктору даражасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Доценттин бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска доцент наамы бар же илимдин кандидаты даражасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Улук окутуучунун бош кызматордуна жарыяланган конкурска илимдин кандидаты даражасы бар же жогорку билимдүү, ЖОЖдо 5 жылдан кем эмес илимий-педагогикалык тажрыйбасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Окутуучунун, ассистенттин бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска илимдин кандидаты даражасы бар же жогорку билимдүү, ЖОЖдо 1 жылдан кем эмес илимий-педагогикалык тажрыйбасы бар тиешелүү квалификациядагы адистер катыша алат.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү иш кагаздарды жарыя гезитке чыккан күндөн тартып 1 ай ичинде Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун конкурстук комиссиясынын катчысы кабыл алат:

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер тапшырылат:

- ректордун наамына жазылган арыз;

- адистерди каттоо боюнча толтурулган баракча сүрөтү менен;

- резюме, мүнөздөмө, мурдагы иштеген жеринен жолдомо;

-белгиленген форма боюнча жарык көргөн илимий эмгектердин жана ойлоп табуулардын, ошондой эле окуу-методикалык куралдардын тизмеси;

- соттолбогондугу жөнүндө тактама;

- төмөнкү документтердин көчүрмөсү: билими, окумуштуулук наамы жана даражасы, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, эмгек китепчесинин, сыйлыктарынын күбөлүктөрү жана башка документтердин көчүрмөсү, алар нотариустан же иштеген жеринин кадрлар кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү, 25 Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, байланыш телефондору: 5-51-01, 2-11-72.