Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNБ.Осмонов атындагы ЖАМУнун профессордук-окутуучулук курамынын бош кызмат орундарына жарыяланган сынакка документ бергендердин тизмеси (11.05.22-11.06.22)

Профессор бош кызмат орунга

 1. Дарбанов Беркут Ерматович, ф.и.д. Маданиятар аралык байланыш жана лингистика кафедрасынын профессору

 2. Сакиева Сайипжамал Салайдиновна, п.и.д. БББТМ кафедрасынын профессору

 3. Токоева Гүлдана Самидиновна, ф.и.д. Философия жана гуманитардык илимдер кафедрасынын профессору

 4. Аширалиев Абдиумаматкадыр, т.и.д. Электроэнергетика жана механика кафедрасынын профессору

 5. Матсаков Каныбек Сулайманкулович, м.и.к. Анатомия жана физиология кафедрасынын профессордун.м.а.

 6. Аскарова Айнура Каныбековна, э.и.д. Экономика, эсеп жана каржы кафедрасынын профессору

 7. Абдраманов Калдарбек Алишерович, м.и.д. Госпиталдык терапия каф.башчысы

 8. Кыдыралиев Сабыржан, т.и.д. Физика каф. Професору


 

Доцент бош кызмат орунга

 1. Карбекова Азиза Баймаматовна, э.и.д., доцент ЭЭжК каф.проф.м.а.

 2. Нурматов Нурлис Каныбекович, ю.и.к., ЖУжА каф.башчысы

 3. Асылбекова Чырашкан Айтмурзаевна НТжА каф.башчысы

 4. Ажибаев Курманбек Тешебаевич Дене тарбия каф. башчысы

 5. Арзиев Нурбек Исамаматович ю.и.к. КЖДкаф.башчысы

 6. Тиленчиев Юлдашбай Рашитович Дене тарбия жана спорт каф. ага окут.

 7. Шамиев Жакып Бакирович, т.и.к., ТТФнын деканы

 8. Орзбаева Гүлбарчын Абдимажитович, ф.и.к., англис тили жана адабияты каф. доцент.м.а.

 9. Сулайманкулов Медербек Орозбаевич Дене тарбия жана спорт каф.окутуучусу

 10. Камчыбеков Абибилла Алатаевич Дене тарбия жана спорт каф. ага окут.

 11. Алиев Ильяс Тыныбекович, Дене тарбия жана спорт каф.башч.м.а.

 12. Жолболдуева Даргүл Шамиловна, э.и.к., доцент, ЭЭжК каф.доценти

 13. Тажибаева Жаркын Кадыркуловна, п.и.к., педаг-ка жана псих-я каф.башчысы

 14. Рыскулова Гульзат Уметкуловна, п.и.к., БББТМ каф. доценти

 15. Белеков Талайбек Эсембаевич, т.и.к., доцент

 16. Молдокеримова Эктибар Карабековна, п.и.к.физика каф.доцент.м.а.

 17. Авазов Эрнис Абдыманапович, т.и.к., доцент, тарых каф.башчысы

 18. Ураимов Кубанычбек Мамазакирович, п.и.к., БББТМ каф.доц.м.а.

 19. Найманбаев Муктарбек Жумашович, п.и.к., доцент, БББТМ каф.доценти

 20. Имонкулов Закиржон Иманкулович, физ.мат.и.к., доцент, физика каф.башчысы

 21. Нусупова Роза Сарыпбековна, п.и.к. БББТМ каф.доц.м.а.

 22. Жолдошбаева Ыкыбал Капаровна, ф.и.к., МАБ жана линг-ка каф.башчысы

 23. Төлөнов Эмил Нажимидинович, э.и.к., доцент, ЭЭжК каф.башчысы

 24. Анарбоева Гулнора Абдуманоповна, т.и.к., доцент, Тарых каф.доценти

 25. Орозбаев Болотбек Суюналыевич а.ч.и.к., ветеринария каф.башчысы

 26. Ураимхалилова Аширхон, п.и.к., жогорку мат-ка жана МОТ каф.башчысы

 27. Токтогулова Гүлжамал Тыныбековна, ф.и.к., доцент философия жана гум.илим-р каф.башчысы

 28. Ажыкулов Сапарбек Мажитович, т.и.к. БАС каф.башчысы

 29. Калмуратова Айшахан Орозбаевна, ф.и.к., англис тили жана адабияты каф.башчысы

 30. Кокумбаева Кулумкан Асановна, т.и.к., доцент, электроэнергетика жана механика каф. башчысы

 31. Садырова Нургуль Адылгазиевна, мед.и.к., Акушердик жана пед-я каф.башчысы

 32. Аванова Жылдыз Авановна, п.и.к., жогорку мат-ка жана МОТ каф. доценти

 33. Шамшиев Расул Кеңешович, ф.и.к., ПМТФнын деканы

 34. Кошбаев Алмазбек Абдупаттаевич, т.и.к., доцент, электроэнергетика жана механика каф. доценти

 35. Абдыкалыкова Чынара Казыбековна ФАЧТ каф. башчысы

 36. Ташиева Гулбара Самидиновна, мед.и.к., МФнын деканы

 37. Осмонова Нургүл Таштановна, т.и.к., информатика жана ОМТ каф.башчысы

 38. Салаев Алтынбек Жунусалиевич дене тарбия кафедрасынын профессорунун м.а.


 

Улук окутуучу бош кызмат орунга

 1. Маматаева Чыныгул Садырбековна иштебейт

 2. Эргешов Бактыбек Ташболотович Электроэнергетика жана механика кафедрасынын улук окутуучусу

 3. Аширалиева Бактыгүл Абдиумаматкадыровна Экономика, эсеп жана каржы кафедрасынын улук окутуучусу

 4. Мусакулов Нурбек Куралбекович Экономика, эсеп жана каржы кафедрасынын улук окутуучусу

 5. Абдукадыр кызы Айнгул Информатика жана ОМТ кафедрасынын улук окутуучусу

 6. Мамыралиева Айнагүл Тураматовна, э.и.д. Экономика, эсеп жана каржы кафедрасынын улук окутуучусу

 7. Акыев Нармамат Токтогулович

 8. Мурзалиев Каныбек Акматбекович Физика ОМТ кафедрасынын улук окутуучусу

 9. Кожоназарова Ырыскүл Мырзалиевна Философия жана гуманитардык илимдер кафедрасынын улук окутуучусу

 10. Ажикулова Үрүкан Маматовна Физика кафедрасынын улук окутуучусу

 11. Арсланбекова Насыйкат Эркинбаевна Англис тили жана адабияты кафедрасынын окутуучусу

 12. Биримкулов Шамшарбек Карачбаевич Жогорку математика жана МОТ кафедрасынын улук окутуучусу

 13. Жороева Гулбара Анарбаевна Англис тили жана адабияты кафедрасынын окутуучусу

 14. Төрөгулова Рысбү Абазбековна Информатика жана ОМТ кафедрасынын улук окутуучусу

 15. Абдурахимов Низамидин Халдарбаевич Дене тарбия жана спорт кафедрасынын окутуучусу

 16. Алишов Шумкарбек Садырбекович Дене тарбия жана спорт кафедрасынын улук окутуучусу

 17. Раева Батина Жолчуевна БАС кафедрасынын улук окутуучу

 18. Идрисова Гулбарчын Ильсовна Информатика жана ОМТ кафедрасынын улук окутуучусу

 19. Токтосопиева Кадича Мамытовна Электроэнергетика жана механика кафедрасынын улук окутуучусу

 20. Жумабекова Насиба Акимжановна Англис тили жана адабияты кафедрасынын окутуучусу

 21. Жапарова Айгерим Таалайбековна Госпиталдык терапия кафедрасынын окутуучусу


 

 1. Шарапов Сардорбек Тургунович – ПМТФ Жогорку математика кафедрасынын окуутучусу

 2. Халматов Кудратбек Абдувохобович - тарых и.к. – ПМТФ Тарых кафедрасынын доцентинин м.а.

 3. Кыралиева Гулнара Батырбековна – ПМТФ Жогорку математика кафедрасынын окутуучусу

 4. Темирбаева Гүлзад Козоновна – ПМТФ Педагогика жана психология кафедрасынын улук окутуучусу

 5. Акматов Айдарбек Адилбекович – ПМТФ ББТМ кафедрасынын окутуучусу

 6. Рысбаева Жамила Төлөновна – ПМТФ Тарых кафедрасынын улук окутуучусу

 7. Шерматов Абдыжапар Орунбаевич – ПМТФ Философия жана гуманитардык илимдер кафедрасынын улук окутуучусу

 8. Акбуюков Мурат Муйдинович – ФФ Лингивистика кафедрасынын улук окутуучусу

 9. Шишкараева Ажар Козубаевна – ПМТФ ББТМ кафедрасынын окутуучусу

 10. Торобекова Айжамал Эгемовна – ПМТФ ББТМ кафедрасынын окутуучусу

 11. Кушбаков Акимали Абдыкеримович – ТТФ Денен тарбия кафедрасы доценттин м.а.

 12. Ташиева Канымгул Мадановна – ЭЮФ декандын окуу иштери боюнча орун басары

 13. Батырова Ырыскан Мийзамовна – ПМТФ БАС кафедрасынын окуутучусу

 14. Молдобаева Бактыкан Үрүсбековна – ФФ Немец тили жана адабияты кафедрасынын окуутучусу

 15. Исабаева Ырысгуль Абдиманаповна – ФФ Англис тили жана адабияты кафедрасынын окуутучусу

 16. Эргашева Дилафруз Ибрахимовна – ФФ Немец тили жана адабияты кафедрасынын окуутучусу

 17. Шеркулов Рафаэль Рашидович – ПМТФ БАС кафедрасынын окуутучусу

 18. Турдукулова Айсулу Абдразаковна – ТТФ Электр менен камсыздоо кафедрасынын окуутучусу

 19. Тилекбаева Эльмира Азимбековна – МФ Акушердик жана педиатрия кафедрасынын улук окутуучусу

 20. Эсенова Айчурок Гайназаровна – ФФ Немец тили жана адабияты кафедрасынын окуутучусу

 21. Ташматов Тынчтыкбек Сүйүнбаевич – ПМТФ Дене тарбия жана спорт кафедрасынын окутуучусу

 22. Ташматова Айнагул Касымбековна – ТТФ Ветеринардык медицина кафедрасынын окутуучусу

 23. Ташиев Замирбек Капарбекович – ТТФ Электр менен камсыздоо кафедрасынын окуутучусу

 24. Маатазимова Гулзат Эрмаматовна п.и.к. – ПМТФ Педагогика жана психология кафедрасынын улук окутуучусу

 25. Төрөмаматова Миргул Мыктарбековна – ФФ Англис тили жана адабияты кафедрасынын окуутучусу

 26. Машаев Манас Аширбекович – ТТФ Дене тарбия кафедрасынын улук окутуучусу

 27. Султаналиева Кумушай Кудайбердиевна – ТТФ Электр менен камсыздоо кафедрасынын окуутучусу


 

Окутуучу бош кызмат орунга

 1. Кулушев Нурмамбет Алибаевич-Жарандык укук жана адвокатура каф. Окутуучу

 2. Нарматова Нургул Токталиевна -«БАС» каф окутуучу

 3. Бегматова Шазада Шакировна-

 4. Момбаев Алмазбек Сатарович-«БАС» каф окутуучу

 5. Медербек уулу Жоомарт-«Дене тарбия жана спорт» каф оку туучу

 6. Авазова Жазгул Камалидиновна-«Акушер жана педиатрия» окутуучу

 7. Торобекова Суйумкан Мурзакуловна-

 8. Нурматова Майрамгул Нарбековна-Жогорку математика жана Мат окутуунун тех. Каф окутуучу

 9. Мажиева Дарья Тойчуевна-«Информатика жана ОМТ» каф окутуучу

 10. Бекназарова Махабат Кудайбердиевна-Жогорку математика жана мат окут тех. Каф. окутуучу

 11. Атабекова Шарапат Батыровна-Тарых каф. окутуучу

 12. Мокуева Нускайым Шарабидиновна-БББТМ каф. окутуучу

 13. Мамытов Марат Исабекович-«Фолософия жана Гум-к илимдер» каф окутуучу

 14. Осмонова Кенжебу Ибраимовна-«Мад-р аралык бай-ш жана лингвистика» каф окутуучу

 15. Надырбек уулу Эпос «Ветеринардык медицина» окутуучу

 16. Алымкулова Гулжан Чондуевна- «Англис тили жана адабияты» каф окутуучу.

 17. Кочкорова Махабат Байышбековна-«Электроэнергетика жана механика» окутуучу

 18. Ботоева Дамира Кубатовна-«Физика» каф. окутуучу

 19. Исмаилова Самара Марипбековна-«Физика» каф Окутуучу

 20. Алиев Медетбек Кочкорбаевич-«Электроэнергетика жана механика» каф. окутуучу

 21. Бакиров Аскат Заирбекович- Дене тарбия жана спорт каф Окутуучу

 22. Темирланова Ева Темирлановна-Госпиталдык терапия. Каф. окутуучу

 23. Аданова Дарикан Арапбаевна-БББТМ каф. Окутуучу

 24. Керимбердиева Айсалкын Дуйшоевна –«Англис тили жана адабияты каф» окутуучу

 25. Сусунбаев Талайбек Жолдошбекович-«Кылмыш жаза укуктук диц-р» каф окутуучу

 26. Абдулазиз кызы Бактыгул-Госпиталдык терапия каф. Окутуучу

 27. Мусакулова Назгул Куралбековна Жогорку математика ж-а мат окут тех. каф.окутуучусу

 28. Абдраманова Толгонай Тагаевна –Акуш. жана пед-я каф. окутуучу

 29. Исраилова Надира Жаныбековна- Педагогика жана псих. каф. окутуучу

 30. Кошалиева Зарина Айдаралиевна-Кылмыш жаза укуктук дисц-р каф окутуучу

 31. Осмоналиева Сабира Чоёновна «Педагогика жана псих» каф. Улук окут

 32. Абдрахманов Абдухалил Шукуралиевич-«Дене тарбия» каф окутуучу

 33. Орозова Чыныгул Самидиновна- Экономика эсеп жана каржы каф окутуучу

 

Үйрөнчүк –окутуучу бош кызмат орунга

 1. Раимкул кызы Айжамал БББТМ каф. ассистент окутуучусу

 2. Умарова Мээригул Калдарбаевна Тарых каф. Окутуучусу

 3. Шаимкулов Ырысбай Абдуллаевич философия жана гуманитардык илимдер кафедрасынын окутуучусу

 4. Усенов Алмаз Жуманазарович Дене тарбия каф.окутуучусу

 5. Нышанбай кызы Байыма Англис тили жана адабияты каф ассистент окутуучусу