Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


МААЛЫМАТ

 

ЖАМУда 2019-жылдын Ноябрь айы «Илимдин айы» деп жарыяланды.

 

Бул айдын алкагында факультеттерде жана колледждерде төмөндөгүдөй багытта иш чаралар өткөрүлөт:

 

Иш чаранын аталышы

 

1.

Илимий багыттагы өрнөктүү инсандар менен жолугушуу

2.

Окутуучулардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча семинарлар

3.

Д.Садырбаевдин 80 жылдыгына карата илимий-практикалык конференция

4.

«Айтматовдун асыл сабактары» аталыштагы лекциялардын топтомдору

5.

О. Соороновдун 80 жылдыгына арналган илимий -практикалык конференция

6.

Мамлекеттик ишмерлер А.Орозбеков, Т.Усубалиевге арналган иш-чаралар

7.

Илимий-практикалык конференцияларга студенттердин докладдарын даярдоо

8.

Студенттерди предметтик олимпиадасынын I туруна даярдоо

9.

Илим-изилдөө лабораторияларынын, илимий ийримдердин жүргүзгөн иштеринин 1 жылдык отчету.

10.

2017-2018-2019-жылдар ичинде жүргүзүлгөн илим-изилдөө иштеринин рейтингин чыгаруу.

11.

Илим айынын жыйынтыгы боюнча илимий макалаларды «ЖАМУнун жарчысы» басылмасында чыгаруу