korp


AVN


МААЛЫМАТ КАТ

2019-жылдын 17-майында Жалал-Абад мамлекеттик университетинде «Өлкөнү санариптештирүүнүн билим берүүгө таасири» аталыштагы студенттердин илимий – практикалык конференциясы өткөрүлөт.

         Конференция КРнын Президенти С.Ш.Жээнбековдун «2019-жыл Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү» жарлыгына байланышкан маселелерди чечүүгө арналат.

         Илимий баяндамалар (баардык тармактар боюнча) 5.05.2019-ж. чейин кабыл алынат. Мыкты баяндамалар «Илим жана студент» илимий журналда акысыз басылып чыгарылат.

                                                                                                            Уюштуруу комитети.