korp


AVN


КУЛАКТАНДЫРУУ

Урматтуу ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү!!!

2018-жылдын 21-декабрында саат 13:00до Окумуштуулар кеңешинин кезектеги жыйыны болот.

Өтүү  жайы: Баш имараттын жыйындар залы

Күн тартиби (долбоор)

к/№

Каралуучу маселенин аталышы

Жооптуулар

Тиешелүү документтер

1

Үйрөнчүк, окуу, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикалар жана аны уюштурууну жакшыртуу жөнүндө

Бабакулова Ч.М.

Баяндама, токтомдун долбоору

2

Жоболорду, уставды  бекитүү

  • Медициналык колледжинин тиешелүү жоболору;
  • Юридикалык клиника жөнүндөгү жобо;
  • Жаштар комитетинин уставы;

Адышова А.

Алибаев А.П.

Арзиев Н.

Усенов А.

Билдирүү, токтом долбоору

3

Конкурстук шайлоолор

Ректорат, окумуштуу катчы

Тиешелүү документтер

4

Ар түрдүү маселелер

4.1. Аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн  илимий темаларына түзөтүүлөрдү киргизүү;

4.2. Академиялык өргүү берүү жөнүндө;

4.3. ЖАМУнун автомектебинин ишмердүүлүгү боюнча комиссиянын жыйынтыгы

 

Нусупова Р.С.

 

Сакбаева З.И.

 

Арынбаев Ж.Т.

Тиешелүү

документтер