korp


AVN


Кулактандыруу!!!

2018-жылдын 28-февралынан 2-мартына чейинки мөөнөттө Жалал-Абад мамлекеттик университетинде «EDNET» аккредитациялык агенттиги тарабынан «Окуу жайдын өзүн-өзү баалоосу жана өзүн-өзү баалоо боюнча отчету» аталыштагы семинар-тренинг өткөрүлөт. Семинар 28.02.-01.03. күндөрү саат 900-1700 чейин, 02.03. күнү 800-1630 чейин өтөт. Орус тайпалары үчүн семинар башкы корпустун экинчи кабатында Америка ордосунда өткөрүлөт.

 

 

 

                                               Объявление

С 28 февраля по 2-марта 2018 года, в Жалал-Абадском государственном университете, аккредитационное агенство «EDNET» проводит семинар-тренинг “Проведению самооценки вуза и написание отчета по самооценке”. 20.02.-01.03. семинар будет проходить с 900- до 1700,  02.03. с 800-до 1630. Для русской группы семинар будет проходить на втором этаже главного корпуса ЖАГУ (Американский центр).