korp


AVN


Буйрутма № 1

Буйрутма № 1

ЖАМУ                                                                                  13.02.2018-ж.

ЖАМУнун факультеттеринин декандарынын эсине!

Факультеттик жана университеттик деңгээлде предметтик олимпиадаларды өткөрүү жана аймактык олимпиадагa даярдык көрүү жөнүндө.

  1. Факультеттик деңгээлдеги олимпиадалар (кесиптик предметтер жана кесиптик эмес предметтер боюнча)

15.02.18 – 24.02.18-ж.

  1. Университеттик деңгээлдеги олимпиадаларга жолдомолор

26.02.2018-ж. – 28.02.2018-ж. күндөрү илим бөлүмүнө берилсин.

  1. Университеттик олимпиада 17.03.2018-ж. өткөрүлүүсү белгиленсин.
  2. ОГПИ де өткөрүлүүчү аймактык олимпиадага студенттерди даярдоо маселеси колго алынсын.
  3. Факультеттер боюнча олимпиадаларды өткөрүүгө жооптуулар боюнча маалымат аспирантура жана докторантура бөлүмүнө 21.02.2018-ж. чейин кечиктирилбестен берилсин.

 

 

ИИ боюнча проректор:                                              К.С.Алыбаев