Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVN


ЖАМУнун миссиясы

ЖАМУнун миссиясы
 Mar 24, 2019  2730

ЖАМУнун миссиясы: глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүү, жогорку илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, республиканын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө теориялык жана практикалык салымын кошуучу кесипкөй адистерди даярдоо.