Регистрация абитуриентов на второе высшее образование


AVNВоспитательно-общественная работа

Воспитательно-общественная работа

Заместитель директора по государственному языку и воспитательной работе


Абдурахимов Низамидин Халдарбаевич


Адрес: г. Жалал-Абад ул.Токтогула 26

Телефон: (996-3722) 2-16-05

E-mail: info@jagu.kg


Жалал-Адаб колледжинде мамлекеттик тил жана тарбия иштери студенттерди мамлекеттин кызыкчылыгын урматтоого, студенттердин жеке өнүгүүлөрүнө жана сергек, активдүү жашоо образын калыптандырууга, аларды демилгелүүлүккө, өзүн-өзү башкаруу процессине аралашууга, жалпы адамзаттык жана улуттук  баалуулуктарга, принциптерге тарбиялоого багыттап жүргүзүлөт. 
Тарбия иштери маданий-массалык иш чараларды уюштуруу жана студенттердин жекече өнүгүүлөрүнө салым кошуу жумуштары төмөнкүдөй багыттар боюнча жүргүзүлөт.

 
1. Таанып билүүчү, патироттук ж.б салтанаттуу иш чаралар.
2. Укуктук нравалык тарбиялоо иш чаралары.
3. Ден соолукту чыңдоо, спорттук иш чаралар.
4. Үгүт-насаат иштери. 
5. Куратордук иштер
6. Окуу жайда студенттер үчүн жагымдуу психологиялык чөйрө түзүү жана кызматташтык.
7. Гендердик теңчилдик жана социалдык инклюзия 

 

ЖАКта тарбиялык иштер токтобой, күн санап өткөрүлүп турат. ЖАМУнун жана ар кандай шаардык, областык деңгээлдеги иш чараларга активдүү катышып ар дайым байгелүү орундарды ээлеп келет. 
 

Тарбиялык  иштердин мазмунун жакшыртуу үчүн ЖАК төмөндөгүдөй багытта иш алып барат:
Студентер арасында түрдүү маданий массалык иш-чараларды уюштуруу аркылуу жогорку маданиятты калыптандыруу.
Студентердин арасындагы кылмыштуулук, рекетчилик сыяктуу терс көрүүнштөргө бөгөт коюучу иш-чараларды системалуу өткөрүү.


Жалал-абад колледжинде 2019-2020 окуу жылын “Окутуунун, тарбиялоонун сапатын жогорулатуу жана эмгек тартибин чыңдоо жылы” деп жарыялап, бир нече иш чаралар өткөрүлүүдө  
 

Жалал-Абад колледжинде бардык бөлүмдөрдө  ата- энелер чогулуштары болуп өттү.  Ата- энелер менен “Баланы табиялоодогу ата-эненин жана окучуулулардын ролдорун өз өзүнчө бөлүү” жана ЖАКтын жетишкендиктери иш-аракеттерди жакшыртуу үчүн сунуштар боюнча топтук иштер өткөрүлдү. Ар бир тайпанын ата-энелери анкеталарды толтурушуп жана кызуу талкууга чыгышып, активдүүлүгүн көрсөтүштү. ЖАКта ар бир шаршемби “Ата – энелер күнү” деп жарыяланып, куратордук сааттарга экиден ата- эне атышып, ЖАКтын турмушына кайдыгер эместигин көрсөтө турган болушту.

 

 Студенттерди кабыл алуу аземи жана 17-ноябрь студенттердин күнүнө карата салтанаттуу кече болуп өттү.

 

Жалал-Абад ШИИБнын 95 жылдык маарекеси болуп, бул иш чарага Жалал-абад колледжинин студенттери да барып катышып келишти.