korp


AVN


Естественно-технологический факультет

«Табигый-илимий билим берүү» (профиль биология, профиль химия, профиль география), «Экология жана жаратылышты пайдалануу», (профиль экология жана жаратылышты пайдалануу), «Ветеринария»,

«Электроэнергетика жана электротехника» (профиль  электро энергетикалык тармактар жана түйүндөр, профиль электр менен камсыздоо),  «Техносфера коопсуздугу»  (профиль өзгөчө кырдаалдардан коргоо), “Тоо иштери”, Курулуш (профиль автомобил жолдору жана аэродромдор)